Nemecko: Poistené škody z katastrofických povodní vyčíslené na zhruba 7 mld. EUR


			Nemecko: Poistené škody z katastrofických povodní vyčíslené na cca 7 mld. EUR
17.9.2021 Zahraničie, Škody

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) informoval o vplyvoch vodných prívalov, ktoré zasiahli oblasť Ahrtal aj ďalšie regióny v Nemecku. 

GDV upozorňuje, že rok 2021 bude vzhľadom k týmto povodniam aj ku krupobitiam zo zočiatku jari pre nemeckých poisťovateľov, pokiaľ ide o škody spôsobené prírodnými katastrofami, jedným z najdrahších vôbec. 
 
Táto povodňová katastrofa nastala v polovici júla 2021. Rozsah škôd je stále zreteľnejší a odhady škôd sú stále presnejšie. Jörg Asmussen, výkonný riaditeľ GDV, k tomu povedal, že sa teraz počíta s poistenými škodami vo výške okolo 7 mld. EUR. Z tejto celkovej sumy pripadá cca 6,5 ​​mld. EUR na obytné budovy, domácnosti a podniky a 450 mil. EUR potom na motorové vozidlá. Asmussen v tejto súvislosti zdôraznil, že s pokračujúcim oznamovaním škôd a likvidáciou poistných udalostí sa ešte len ukazujú dimenzie tejto katastrofickej udalosti.
 
Aktuálne nemeckí poisťovatelia prešetrujú okolo 250 000 škodových udalostí. Z nich sa 200 000 týka obytných budov, domácností a podnikov a 50 000 pripadá na motorové vozidlá. Poisťovatelia pracujú podľa Asmussena naďalej pod veľkým tlakom, aby postihnutým osobám čo najrýchlejšie pomohli. 
 
Nehybná tlaková níž Bernd vyčíňala nad niektorými oblasťami Nemecka od 13. do 18. júla 2021. Silný dážď a povodne spôsobili značné škody predovšetkým v Porýní-Falcku, Severnom Porýní-Vestfálsku, ale aj v Bavorsku a Sasku. 
 
Tieto vodné prívaly, ako je táto katastrofická udalosť tiež označovaná, sú z hľadiska výšky poistených škôd historicky najdrahšou prírodnou katastrofou v Nemecku. Poistené škody presahujú škody z povodní v roku 2002 (4,75 mld. EUR) a v roku 2013 (2,25 mld. EUR), rovnako ako škody vyvolané víchricou Kyrill (3,6 mld. EUR). Tieto hodnoty (v zátvorkách) sú za účelom lepšieho porovnania prepočítané na aktuálnu prepoistenosť a ceny.  
 
Je jasné, že skutočné ekonomické škody z dôvodu júlových vodných prívalov budú oveľa vyššie ako aktuálne odhady poisťovateľov, pretože zďaleka nie všetky budovy v Nemecku sú poistené pre prípad prírodných nebezpečenstiev. Kým naprieč Nemeckom sú takmer všetky budovy poistené pre prípad víchrice a krupobitie, tak iba 46 % budov je poistených pre ďalšie poistné nebezpečenstvá ako sú silný (prívalový) dážď a povodne. 
 
Preto GDV podľa slov Asmussena mieni spoločne so svojimi členmi do jesene 2021 predložiť námety k významnému rozšíreniu poistenia pre prípad prírodných nebezpečenstviev, a to za ceny, ktoré by zodpovedali stupňu rizika. Nemeckí poisťovatelia sú si vedomí tiež významu prevencie a zmierňovania škôd. Vyslovujú sa teda na prípravu záväzných opatrení na privátnu aj štátnu prevenciu.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články