Predstavujeme nový produkt poistenia kybernetických rizík – Colonnade Cyber Services 24/7


			Predstavujeme nový produkt poistenia kybernetických rizík – Colonnade Cyber Services 24/7
3.6.2022 Technológie

Poisťovňa Colonnade spustila pre klientov, ktorí si uzatvorili poistenie kybernetických rizík, balík doplnkových služieb s názvom Colonnade Cyber Services 24/7. Klientom je nepretržite k dispozícii bezplatná infolinka.

V prípade odhalenia kybernetického útoku je kľúčový čas. Schopnosť definovať jednotlivé opatrenia
a ich rýchla implementácia do značnej miery ovplyvňujú závažnosť následkov útoku na činnosť spoločnosti. 

Rovnako dôležitým aspektom sú praktické skúsenosti s riešením takýchto udalostí a znalosť najnovších „trendov“ v hackerskej komunite.

Preto sme v Colonnade nadviazali spoluprácu s jedným z popredných poskytovateľov služieb kybernetickej bezpečnosti, spoločnosťou AEC a. s., a pre klientov, ktorí majú uzatvorené poistenie kybernetických rizík, sme pripravili novinku v podobe doplnkových služieb Colonnade Cyber Services 24/7.

Čo sa skrýva pod názvom Colonnade Cyber Services?

„V prvom rade je to bezplatná infolinka, ktorá je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni,“ hovorí Ivan Hollý, underwriter poisťovne Colonnade.

V prípade podozrenia na hackerský útok môže linku kontaktovať priamo klient alebo jeho poskytovateľ IT riešení. Bezpečnostní experti im pomôžu analyzovať rozsah kybernetického útoku a odporučia konkrétne opatrenia na minimalizáciu jeho dosahu.

Druhým krokom, ak si to situácia vyžaduje, je zabezpečenie zásahu bezpečnostných technikov priamo v priestoroch klienta v rámci Slovenska (podobne aj v Českej republike). Táto služba je automaticky zahrnutá do poistného limitu. Spolupráca s bezpečnostnými expertmi spoločnosti AEC pri rýchlom a efektívnom riešení poistných udalostí je potom posledným kúskom skladačky Colonnade Cyber Services,“ dodáva.

Ako si môžete takúto službu predplatiť

Colonnade Insurance je jednou z prvých poisťovní, ktorá uviedla na náš trh poistenie kybernetických rizík. Tento typ poistenia pokrýva širokú škálu majetkových rizík a rizík zodpovednosti za škodu. Zaručuje klientom náhradu nákladov, ktoré môžu byť nepríjemným dôsledkom kybernetického útoku.

Patria sem náklady na kybernetických expertov, obnovu údajov, prerušenie prevádzky, obstaranie nového počítačového systému a mnohé ďalšie. Okrem toho majú všetci existujúci aj noví klienti prístup k bezplatným kybernetickým službám Colonnade 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

S kým sa spojiť

Chcete sa o tejto službe alebo celkovo o poistení kybernetických rizík dozvedieť viac? Kontaktnou osobou pre poistenie kybernetických rizík v našej spoločnosti je Ing. Ivan Hollý; ivan.holly@colonnade.sk; +421 911 146 693.

O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky.

Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best.

Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP. Pre viac informácií navštívte www.colonnade.sk.

Zdroj: Colonnade Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články