Likvidáciu poistných udalostí hodnotia klienti Colonnade nadpriemerne


			Likvidáciu poistných udalostí hodnotia klienti Colonnade nadpriemerne
13.11.2020 Poistný trh

Názor klientov poisťovňu Colonnade Insurance S.A. zaujíma. Poistenie je špecifický produkt v tom, že skutočnosť, či poistenie funguje tak, ako náš klient očakáva, nie je možné overiť pri kúpe poistenia, ale až v neželanej situácii.

Práve tento moment je pre  Colonnade Insurance S.A. skutočnou skúškou správnosti, ktorá nám umožní neustále zlepšovať kvalitu našich služieb.

Rozhodli sme sa kontaktovať všetkých klientov, ktorí nám za uplynulé obdobie nahlásili poistnú udalosť a zisťovali sme ich spokojnosť v troch oblastiach bez ohľadu na to, či im plnenie bolo vyplatené, alebo zamietnuté.

9 z 10 klientov by Colonnade odporučilo známym

Zisťovali sme, či by vzhľadom na ukončenú poistnú udalosť odporučili naše poistenie ľuďom vo svojom okolí. Hodnota 1 znamenala, že by nás neodporučili, zatiaľ čo hodnota 10, že nás odporučia alebo tak už urobili.

Nech by sme sa pýtali na ľubovoľný produkt, je asi nereálne očakávať 100 % úspešnosť. V našom prípade sme získali priemerné hodnotenie na úrovni 8,95 bodu. Toto bodové hodnotenie sa dá zjednodušene interpretovať tak, že 9 z 10 klientov by odporúčali poistenie v Colonnade.

Celková spokojnosť s riešením poistnej udalosti však pozostáva z viacerých aspektov. Z nášho pohľadu za najdôležitejšie považujeme profesionalitu likvidátora, rýchlosť vybavenia poistnej udalosti a informovanosť klientov počas procesu riešenia škody.

Tri aspekty hodnotenia likvidácie

Potešujúce zistenie bolo, že klienti celkovo hodnotili profesionalitu našich likvidátorov priemernou známkou 9,08 bodu. V hodnotení rýchlosti sme boli iba o 0,05 bodu horší s výsledným skóre 9,03 bodu. Prínosné bolo zistenie, že naši klienti očakávajú lepšiu informovanosť o celkovom procese a aktuálnom stave poistnej udalosti, keďže priemerná známka bola na úrovni 8,88 bodu.

Veríme, že k pozitívnemu vnímaniu likvidácie v Colonnade prispieva najmä náš individuálny prístup. Na stránkach Colonnade je v sekcii kontaktov zverejnený zoznam našich likvidátorov aj s kontaktnými údajmi. Navyše, pri nahlasovaní poistnej udalosti komunikujete s konkrétnym likvidátorom – nie s všeobecnou e-mailovou adresou ani anonymným telefonickým asistentom.

K Vášmu pozitívnemu hodnoteniu, dúfame, prispeje aj aktuálna možnosť využitia online obhliadok pomocou aplikácie, ktorá je rýchla, bezpečná a efektívna.

 

likvidacia_Colonnade

O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia.

Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best. Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP. Pre viac informácií navštívte www.colonnade.sk

Zdroj: Colonnade Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články