Poisťovňa Colonnade ponúka možnosť online obhliadky škôd


			Poisťovňa Colonnade ponúka možnosť online obhliadky škôd
28.9.2020 Škody

V súčasnej situácii pandémie koronavírusu, ktorá obmedzila osobný prístup ku klientom, začala spoločnosť Colonnade využívať technológie pri riešení škôd.

Nielen spokojnosť, ale aj zdravie našich klientov, je pre našu spoločnosť Colonnade dôležité. A práve nová webová aplikácia nám pomáha chrániť našich klientov aj zamestnancov a zároveň uľahčuje a urýchľuje vybavenie poistnej udalosti.

Už počas prvej vlny pandémie koronavírusu spustila naša spoločnosť Colonnade obhliadky prostredníctvom online webovej aplikácie a reakcie našich klientov sú viac ako pozitívne. 

collonade foto

Videoobhliadky využívame najmä pri likvidácii škôd z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Je to veľmi jednoduché, keďže k realizácii je potrebný iba mobilný telefón s kamerou a pripojenie na internet. Ak klient s takouto formou obhliadky súhlasí, celý proces realizuje príslušný likvidátor poisťovne.

Ako funguje online videoobhliadka

Po nahlásení škody v poisťovni príslušný likvidátor kontaktuje klienta a dohodne s ním čas online videoobhliadky. Následne klient dostane formou SMS alebo e-mailu odkaz pre vstup do aplikácie, prostredníctvom ktorej sa jednoducho spojí s likvidátorom. V rámci aplikácie sa spustí videoprenos
z miesta škody, ktorý nakrúca klient a dochádza tak k samotnému obhliadnutiu poškodenej veci
či miesta.

Prostredníctvom rozhovoru s klientom je možné získať všetky potrebné zábery a zistiť okolnosti vzniku škody. Likvidátor tak získava lepšiu predstavu o vzniknutej situácii, jej príčine, o mieste vzniku škody
a rozsahu poškodenia. Počas videohovoru sa likvidátorovi zobrazia i presné GPS súradnice – klient preto nemusí zadávať žiadne údaje zvlášť, čo opäť prispieva k urýchleniu celého procesu. 

Osobný kontakt kompenzujeme na diaľku

Náš klient a likvidátor sú počas prenosu v neustálom spojení. Likvidátor poisťovne dáva klientovi inštrukcie o konkrétnych záberoch, ktoré k dokumentácii škody potrebuje. Počas videoprenosu takisto obaja komunikujú a upresňujú detaily ohľadom okolností vzniku škody. Po ukončení videoprenosu sa zabezpečené spojenie nenávratne deaktivuje.

Všetky dáta z videoobhliadky sa tiež ukladajú do elektronického škodového spisu, čo likvidátorovi
v prípade potreby umožňuje opätovné vzhliadnutie obhliadky bez ďalšieho zaťažovania klienta.

Ak preferujete riešiť poistnú udalosť na mieste

Naši klienti sa nemusia obávať – v prípade záujmu likvidátor po dohode s klientom realizuje obhliadku na mieste vzniku škody osobne. Dokážeme tak vyhovieť osobným preferenciám našich klientov v plnej miere.

Zdroj: Collonade  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články