UNIQA poisťovňa prevezme poistný kmeň havarijného poistenia od poisťovne Colonnade Insurance S.A.


			UNIQA poisťovňa prevezme poistný kmeň havarijného poistenia od poisťovne Colonnade Insurance S.A.
12.6.2019 Poistný trh

Akvizícia posilní pozíciu UNIQA poisťovne na trhu autopoistenia a poisťovni  Colonnade Insurance umožní strategicky sa zamerať na iné druhy poistenia, ktoré plánuje posilniť.

Podmienky poistenia pre klientov sa prevodom poistných zmlúv do UNIQA poisťovne nemenia.
UNIQA poisťovňa, a.s. prevezme približne 5000 zmlúv havarijného poistenia vrátane flotilových zmlúv od poisťovne Colonnade Insurance S.A. so sídlom v Luxembursku , ktorá je súčasťou nadnárodnej finančnej spoločnosti Fairfax Financial Holdings. Transakcia bola schválená orgánom dohľadu v Luxembursku Commissariat aux Assurances (CAA).

Colonnade Insurance je kvalitná poisťovňa, ktorá má dobré portfólio a prevádza k nám zdravý poistný kmeň. Cieľom tejto akvizície je využiť príležitosti na rast v oblasti autopoistenia a posilňovať našu pozíciu na trhu neživotného poistenia. Umožní nám to vytvoriť pre našich klientov tak kvalitnejšie podmienky poistenia, ako aj likvidáciu poistných udalostí,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.

„Vzhľadom na to, že Colonnade Insurance sa chce strategicky zamerať na iné druhy poistenia, rozhodli sme sa kmeň havarijného poistenia previesť na UNIQA poisťovňu, ktorá je stabilná, perspektívna, má dobré meno na trhu a preto sme presvedčení, že bude zabezpečovať pre našich pôvodných klientov kvalitnú starostlivosť,“ komentoval rozhodnutie generálny riaditeľ Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Marian Bátovský.

Podmienky poistných zmlúv klientov Colonnade Insurance S.A., ktoré sa k 1.7.2019 prevedú do UNIQA poisťovne, zostávajú platné. Zmenou poistiteľa sa nebude meniť ani výška poistného ani poistné krytia. O detailoch prevodu budú klienti informovaní formou osobnej korešpondencie, v ktorej dostanú všetky potrebné informácie, ako aj na webových stránkach UNIQA poisťovne, a.s. (www.uniqa.sk) a poisťovne Colonnade Insurance S.A (www.colonnade.sk) 

Zdroj: UNIQA poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články