Ochoreli ste pred veľkým zápasom či koncertom? Drahé vstupenky vám nemusia prepadnúť


			Ochoreli ste pred veľkým zápasom či koncertom? Drahé vstupenky vám nemusia prepadnúť

Kúpili ste si drahú vstupenku na obľúbený športový zápas, koncert či festival a nakoniec ste z vážnych dôvodov museli zostať doma?

Niekedy je to choroba, ktorá vás donútila zostať v posteli, niekedy vážna rodinná záležitosť alebo ste jednoducho neurobili záverečnú skúšku v škole. Ak ste už prišli o zážitok, ponúkame niekoľko rád, čo robiť, aby ste neprišli aj o peniaze.

Ak nemôžete odcestovať na zápas, koncert či svetový festival, zakúpené drahé vstupenky sa vám možno podarí predať, zväčša za nižšiu sumu, za ktorú ste ich nakúpili. Ani na túto možnosť sa však pri niektorých podujatiach nedá spoľahnúť.


Mohlo by vás zaujímať: Ďalší problém s e-shopom, ktorý skončil v konkurze. Ako si poradiť v takejto situácii?


„Pri niektorých vrcholových športových podujatiach vo svete sa kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam predávajú vstupenky iba online a na meno. Takéto vstupenky sú neprenosné, pri vstupe na štadión sa kontrolujú identifikačné údaje na základe osobných dokladov a preto predaj takejto vstupenky inej osobe nie je možný,“ hovorí key account manager pre cestovné poistenie UNIQA poisťovne Tomáš Mókoš, ktorý ešte donedávna pôsobil aj ako medzinárodný futbalový rozhodca.

Ak si kupujete vstupenku na podujatie do zahraničia spolu s cestovným lístkom a cestovným poistením a máte poistené storno, v prípade, že nemôžete odcestovať, poisťovňa vám uhradí len cestovný lístok alebo zájazd. „Mali sme prípady klientov, ktorý žiadali v rámci storna zájazdu preplatiť aj vstupenku na podujatie. Vstupenka však nie je súčasťou poistného krytia storna zájazdu ani cestovného lístka,“ vysvetľuje Tomáš Mókoš z UNIQA poisťovne.

Ak si teda kúpite lístok na kultúrne či športové podujatie a kvôli vážnym dôvodom sa ho nemôžete zúčastniť, peniaze za drahú vstupenku vám poisťovňa preplatí, pokiaľ máte poistené storno vstupenky.

„Toto poistenie odporúčame pri všetkých vstupenkách na drahé športové zápasy, festivaly či koncerty, ktoré sú zakúpené v dlhšom časovom predstihu a môžu vás vyjsť na stovky eur, či už jednotlivo alebo pre rodinu či skupinu. Ide napríklad aj o vstupenky na svetovú ľadovú revue pre 4-člennú rodinu, ktoré sa zakupujú viac ako pol roka pred podujatím a rodinu môžu stáť aj niekoľko sto eur,“ hovorí T. Mókoš z UNIQA poisťovne. Poistenie môžete uzatvoriť buď v cestovnej kancelárii alebo leteckej agentúre, kde si kupujte vstupenku alebo u svojho finančného sprostredkovateľa.

Storno do 24 hod pred podujatím sa prepláca automaticky bez udania dôvodu

Poistenie storna vstupenky je platné zakúpením vstupenky a zaplatením poistného a jeho platnosť končí vstupom na dané podujatie. „Cena poistenia závisí od ceny zakúpenej vstupenky. V prípade neúčasti potom poisťovňa vyplatí poistenému plnú výšku vstupenky, maximálne však do výšky 1000 EUR,“ hovorí Judita Hitková, produktová manažérka cestovného poistenia UNIQA poisťovne.

„V prípade, že cestujete ako rodina a ochorie vám dieťa, vzniká nárok na poistné plnenie nielen za storno vstupenky dieťaťa, ale aj za storno vstupenky jednej dospelej osoby, prípadne storno celej rodinnej či skupinovej vstupenky, ktorá zahŕňa aj maloleté poistené dieťa,“ vysvetľuje J. Hitková z UNIQA. V prípade rodinnej či skupinovej vstupenky vzniká nárok na storno v alikvótnej časti prislúchajúcej jednej osobe z ceny vstupenky (cena vstupenka/počet osôb).


Mohlo by vás zaujímať: Štát by mal viac motivovať zodpovedných klientov... po celý život


Preplatenie vstupenky z poistenia storna si môžete nárokovať len z konkrétnych dôvodov, ktoré sú presne stanovené v poistnej zmluve. V prípade, že poistnú udalosť nahlásite min. 24 hodín pred plánovaným podujatím, príčinu stornovania vstupenky (napr. ochorenie, úmrtie, živelná udalosť) nie je potrebné preukazovať. K likvidácii poistnej udalosti je potrebné doložiť iba originál vstupenky a doklad o jej úhrade. V prípade, že je vstupenka drahšia ako 500 Eur, treba doložiť aj potvrdenie predajcu vstupenky o jej stornovaní.

Inak je to v prípade, ak je škodová udalosť nahlásená až po termíne podujatia, resp. neskôr ako 24 hodín pred plánovaným termínom podujatia. „V takom prípade treba okrem originálu vstupenky a dokladu o jej zaplatení poisťovni zdokladovať dôvody neúčasti,“ upozorňuje J. Hitková z UNIQA poisťovne. Ide napr. o lekársku správu, záznam o poškodení domu, predvolanie na súd a pod.

Preplatenie zakúpenej vstupenky si môžete nárokovať z týchto dôvodov:

 • Ak ochoriete alebo sa stane úraz vám alebo vašim blízkym, ktorý potrebujú opateru
 • Ak sa stanete obeťou trestného činu, ktorý vám znemožní účasť na podujatí
 • Ak nastane úmrtie vo vašej rodine
 • Ak sa vám akútne zhorší chronické ochorenie
 • Ak následkom živelnej udalosti dôjde k poškodeniu Vášho majetku
 • Ak ako poistený trpíte neznášanlivosťou očkovania
 • Ak ste podali alebo váš partner podá návrh na rozvod na príslušnom súde 60 dní pred termínom podujatia
 • Ak vám bolo doručené neočakávané súdne predvolanie a zakúpená vstupenka nie je súdom akceptovaná ako dôvod na odloženie predvolenia
 • Ak vám zamestnávateľ oznámi rozviazanie pracovného pomeru
 • Ak vám odcudzia alebo poškodia motorové vozidlo, ktoré malo byť použité na prepravu na podujatie
 • Ak nastala dopravná nehoda na vlastnom motorovom vozidle cestou na podujatie
Zdroj: UNIQA poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články