Ukrajina: Skrytý potenciál východnej Európy


			Ukrajina: Skrytý potenciál východnej Európy
13.4.2018 Zahraničie

Ukrajina sa ekonomicky prebúdza – za posledné dva roky zaznamenáva hospodárstvo mierny rast a dochádza k oživovaniu ekonomiky.

Krajine sa tak čiastočne podarilo zotaviť z „totálnej búrky“, ktorá postihla jej ekonomiku v rokoch 2014 a 2015. Podľa analytikov skupiny UNIQA Insurance Group znamená Ukrajina pre východnú Európu obrovský skrytý potenciál, má však ešte pred sebou kus cesty.

  • Dlhodobý rozvoj Ukrajiny v podstatnej miere závisí od prispôsobenia sa technologickému rozvoju
  • Finančná stabilita je aj naďalej závislá od medzinárodnej finančnej podpory
  • Ukrajina má jeden z najväčších poisťovacích trhov východnej Európy
  • Rozvoj komplikuje stále silná korupcia a odliv obyvateľov

Ekonomika aj mzdy rastú

Oživenie ekonomiky dokazujú aj údaje z minulého roka. Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol za celý rok 2017 o 2,2 %. Zvýšila sa spotreba domácností aj investície. Podľa údajov o príjmoch z národných účtov vzrástli mzdy vo verejnom sektore reálne o 40%, čím sa zvýšili príjmy a výdavky domácností.

Nepretržitú a silnú expanziu vykázal aj maloobchodný predaj. Ukrajine aj naďalej analytici prognózujú rast podporovaný oživením domáceho dopytu a očakáva sa, že HDP by malo tento rok narásť o 3%, v roku 2019 dokonca o 3,2%.

„Od krachu v roku 2015 sa Ukrajina celkovo makroekonomicky stabilizovala.  Najmä v oblasti financií vidíme jasný pozitívny posun,“ komentoval situáciu na Ukrajine Martin Ertl, hlavní ekonom skupiny UNIQA Insurance Group. Ukrajinská centrálna banka (NBU) sa usiluje tento rok znížiť infláciu na úroveń 6% a v budúcom roku na 5%. V januári však bola inflácia ešte vysoko nad týmto cieľom (14,1%). Viacmenej sa zvýšili menové rezervy štátu a stabilizuje sa výmenný kurz lokálnej meny hrivny.

Zahraničný dlh Ukrajiny dosahoval v roku 2015 rekordných takmer 70% HDP, vlani už poklesol na 52%,“ komentuje pozitívne vyhliadky Martin Ertl z UNIQA Insurance Group. Rastú tiež úvery pre obyvateľov a domácnosti a Ukrajinci začali viac dôverovať domácej mene, keď ich úspory v miestnych bankách narástli o 20%. „Zatiaľ čo makroekonomická stabilizácia a konjuktúra sú už na Ukrajine zrejmé, využitie velkého hospodárského potenciálu na realizáciu ďalších reforiem však závisí na politickom vedení krajiny,“ uzatvára hlavný ekonóm skupiny UNIQA Martin Ertl.

Poistný trh má obrovský potenciál

Minulý rok predpísala Ukrajina na poistnom predbežne 1,3 miliardy EUR, čo znamená, že ide o jeden za najväčších trhov vo východnej Európe. Len za minulý rok narástol trh zhruba o 30% a má potenciál stále rásť.

Za minulý rok totiž minul každý Ukrajinec na poistenie priemerne iba 30 EUR. Pre porovnanie – priemerný Rakúšan minie na poistenie ročne 2000 EUR, Slovák zhruba 430 EUR . Minulý rok pôsobilo na Ukrajine 296 poisťovateľov a až 93% poistného pripadá na neživotné poistenie, len zvyšných 7% zostáva pre životné poistenie.

Dlhodobý rozvoj brzdí korupcia a odliv obyvateľov

Podľa údajov Svetovej banky krajina postupne napreduje v oblasti jednoduchosti podnikania, vymáhateľnosti zmlúv ale aj v ukazovateľoch slobody prejavu, zhromažďovania či médií. Veľkým problémom Ukrajiny však zostáva obrovská korupcia, ktorá podkopáva hospodársky rozvoj.

Hoci sa krajine od roku 2012 podarilo zlepšiť si postavenie v rámci indexu vnímania korupcie (Transparency International) zo 144. miesta na 130. miesto, úroveň korupcie zostáva aj naďalej výnimočne vysoká a jej zníženie predstavuje základnú zložku urýchlenia hospodárskej konvergencie.

Podľa Medzinárodného menového fondu by zníženie korupcie na úrovne, ktoré vidíme v iných krajinách v tomto regióne (napr. Bulharsko a Rumunsko ) mohlo viesť k zvýšeniu rastu HDP na obyvateľa až o 1,3 %. Ukrajina má podľa analytikov skupiny UNIQA potenciál stať sa veľmi bohatou krajinou so vzdelanou pracovnou silou, rozsiahlymi poľnohospodárskymi plochami, so zásobami uhľovodíkov a minerálov a s relatívne dobrou infraštruktúrou.

Nevyužívanie celého tohto potenciálu je výsledkom slabých inštitúcií, potreby štrukturálnych reforiem ale najmä potreby rýchlejšieho technologického rozvoja, ktorý do veľkej miery ovplyvňuje celkový rozvoj krajiny.

Ukrajine tiež nepomáhajú migračné odlevy pretrvávajúce od politickej a hospodárskej krízy, ktorá kulminovala koncom roku 2014. Už v tom roku bolo evidovaných približne 1,3 mil. povolení na pobyt v krajinách EÚ, v roku 2016 získalo povolenie na pobyt v európskych krajinách skoro 600 000 Ukrajincov .

Následkom toho klesal až do minulého roku počet ekonomicky činných osôb a zvýšila sa aj nezamestnanosť. Priaznivé nie sú ani demografické prognózy, v súčasnosti sa očakáva pokles aktívneho obyvateľstva (vo veku od 20 do 64 rokov) o v priemere viac než 1 % za rok.

Zdroj: Uniqa Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS