Andreas Brandstetter prezidentom Insurance Europe


			Andreas Brandstetter prezidentom Insurance Europe

Koncom mája bol v Madride na funkčné obdobie troch rokov zvolený do čela záujmového zväzu Insurance Europe Andreas Brandstetter, CEO európskeho koncernu UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni.

Andreas Brandstetter bol zvolený prezidentom záujmového združenia európskych poisťovateľov a zaisťovateľov Insurance Europe na valnom zhromaždení 24. mája v Madride. Mandát dostal do roku 2021.

Insurance Europe vedie predovšetkým intenzívny dialóg so zástupcami rôznych významných inštitúcií v štruktúrach Európskej únie. Okrem Európskeho parlamentu a jeho členov má intenzívne kontakty najmä s komisármi pre finančný trh, ochranu spotrebiteľov a vnútorný trh. Spolupracuje s pracovnými skupinami pri Európskej rade.

V tom chce Andreas Brandstetter pokračovať. Súčasne naznačil hlavné priority pre ďalšie obdobie: „Osobne vidím popri nadchádzajúcom bilancovaní poznatkov zo Solvency II a nevyhnutných adaptácií regulačných predpisov ešte dve ďalšie zásadné témy pre budúce obdobie: jednak je to balík problémov zložený z panujúceho celoeurópskeho podpoistenia v oblasti prírodných katastrof, ale aj v zabezpečení na penziu a kybernetických rizikách, a ďalej otázky spojené s náležitým nakladaním s klientskymi dátami v digitálnej dobe."

Podpoistenie pre prípad prírodných katastrof predstavuje podľa neho celospoločenské riziko. „Viedlo k tomu, že len v minulom roku spôsobili živly škody v úhrnnej výške 280 miliárd EUR, ale iba jednu tretinu uhradilo poistenie."

Enormné nebezpečenstvo vidí Brandstetter aj v sociálnej oblasti: „Podpoistenie v dôchodkovom zabezpečení znamená nezodpovedné globálne ekonomické riziko, ktoré Európa odovzdáva našim deťom a vnukom. Vo svetle súčasného demografického vývoja a stúpajúceho očakávania dožitia populácie je táto medzera odhadovaná na 59 biliónov EUR. Radi by sme povzbudili európskych zákonodarcov, aby o tom otvorene hovorili a hľadali dlhodobo platné riešenia. Tie musia európskych občanov motivovať k tomu, aby sa zaistili na starobu tiež v privátnej sfére." 

Veľkým témou zajtrajška sú BigData a umelá inteligencia. „V digitálnej dobe musí mať najvyššiu prioritu globálna ochrana spotrebiteľa. Európske poisťovne sa riadia základným princípom, že výhradne naši zákazníci rozhodujú na vlastnú zodpovednosť o nakladaní s ich dátami. Súčasne ale vstupujeme do intenzívneho dialógu s európskymi inštitúciami, aby sa starostlivo dohliadalo na rovná pravidlá hry pre všetkých hráčov na trhu: teda rovnaký meter pre finty a InsurTech, ale aj pre technologické platformy a gigantmi prichádzajúcimi na náš kontinent zvonku," zdôraznil pri príležitosti svojho zvolenie do čela Insurance Europe Andreas Brandstetter. 

Andreas Bransdstetter (49) absolvoval odbor politológie so zameraním na dejiny na univerzite vo Viedni. Neskôr študoval na amerických univerzitách v Kalifornii, kde získal doktorát a titul MBA. V deväťdesiatych rokoch pracoval ako úradník vo Viedni v štátnej správe.

V roku 1997 nastúpil ako asistent generálneho riaditeľa koncernu BARC, z ktorého o dva roky neskôr vznikla UNIQA. Vo vrcholných štruktúrach UNIQA pracuje bez prestávky posledných 16 rokov. Do najvyššej funkcie CEO UNIQA Insurance Group AG bol menovaný v roku 2011. 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.