Čo robiť, aby vás jarná lyžovačka nevyšla draho...


			Čo robiť, aby vás jarná lyžovačka nevyšla draho...

Jarné prázdniny sú v plnom prúde a keďže lyžovanie je na Slovensku stále populárnejšie, mnoho rodín trávi voľno s deťmi na zasnežených svahoch doma či v zahraničí.

Poisťovne stále častejšie riešia prípady kolízií lyžiarov, ktoré nezriedka končia vážnymi zraneniami a domáhaním sa náhrady škody.

  • Náš poistený spadol pri lyžovačke z vleku a nešťastne so sebou stiahol aj vedľa stojacu pani, ktorá pri páde utrpela zranenia. Tá sa domáhala náhrady škody, vyšetrovaním sa nakoniec zistilo, že za pády bol zodpovedný prevádzkovateľ vleku, ktorý mal poškodenú lanovku.
  • Náš poistený vystupoval v Rakúsku zo sedačkovej lanovky a palicami zavadil o lyže vedľa sediaceho lyžiara, ktorý následne nešťastne spadol. Utrpel zlomeninu nohy a pretrhnutie krížneho väzu v kolene.
  • Počas lyžovačky v Taliansku narazil do cudzinca náš poistený. Zranený lyžiar utrpel niekoľkonásobné zlomeniny a otras mozgu.

Aj takéto prípady riešila UNIQA poisťovňa počas minuloročnej lyžiarskej sezóny na Slovensku aj v zahraničí. Väčšina prípadov odškodného za zranenie sa však týka práve alpských svahov.

Treba si uvedomiť, že zahraniční lyžiari majú vyššie právne povedomie, veľmi dobre poznajú svoje práva a vedia sa ich dôsledne domáhať až na súdoch. Aj preto ľuďom radíme, aby si pred odchodom na lyžovačku v zahraničí pri uzatváraní cestovného poistenia určite nezabudli pripoistiť zodpovednosť za škodu, ktorá kryje náklady na liečbu zraneného lyžiara, jeho transport do nemocnice, zničenú či poškodenú lyžiarsku výstroj alebo právnika,“ upozorňuje Silvia Vlasková, riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne.

V prípade, že lyžiar takéto poistenie nemá a ukáže sa, že za zrážku a zranenie nesie zodpovednosť, bude musieť náklady za vzniknutú sumu, ktoré sa často pohybujú v desiatkach tisíc EUR, zaplatiť sám.

Čo robiť, ak príde k zrážke na svahu

Každý lyžiar by si mal uvedomiť, že na svahu treba dodržiavať tzv. biely kód, teda pravidlá správania sa na zjazdovke. Aj pri veľkej opatrnosti však môže prísť k zrážke s iným lyžiarom. Ak ste poistený a ste vinníkom kolízie, pri ktorej druhý lyžiar utrpí zranenia, náklady za škodu za vás uhradí poisťovňa.

Poistenému však odporúčame zabezpečiť si výpovede svedkov, fotografiami zdokumentovať škodu a dávať si pozor pri podpisovaní akýchkoľvek dokumentov. „Odporúčame nepodpisovať nič, čomu nerozumiete a ak, tak s výhradou, že textu nerozumiete. Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nemôžete,“ upozorňuje S. Vlasková z UNIQA poisťovne.

Pri kolízii odporúčame kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá vám krok po kroku poradí, čo robiť. Udalosť následne nahláste poisťovni čo najskôr a nezabudnite jej dodať všetku potrebnú dokumentáciu, ako je napr. zápis o škode, fotodokumentáciu škôd a pod. Lekársku správu o ošetrení a dokumentáciu všetkých ostatných nákladov súvisiacich s náhradou škody si poisťovňa vyžiada od poškodenej osoby.

Zodpovednosť za škodu si môžete pripoistiť v rámci cestovného poistenia. Plnenie za škodu spôsobenú na majetku a zdraví však môže poškodený dostať aj z vašej poistky domácnosti. Poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti je už dnes automatickou súčasťou každej dobrej poistky nehnuteľnosti a domácnosti a platí pre všetkých členov domácnosti aj pre prípad, ak na svahu doma alebo v Európe zraníte iného lyžiara.

Tuzemské cestovné poistenie pri lyžovačke na Slovensku už aj online

Pokiaľ sa chystáte lyžovať na Slovensku, zodpovednosť za škodu spôsobenú inému máte krytú, pokiaľ si uzatvoríte tuzemské cestovné poistenie. Kryje väčšinu udalostí, ktoré môžu lyžiara či iného dovolenkára stretnúť počas pobytu na Slovensku.

Tuzemské cestovné poistenie vám kryje záchrannú akciu na horách, kde sa môžete kedykoľvek dostať do problémov a budete potrebovať zásah záchranárov. Stačí, ak zablúdite, uviaznete v ťažkom teréne alebo sa zraníte. Za zásah sa platí priemerne okolo 350 EUR, ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie a nasadenie vrtuľníkom, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc EUR.

Ak ste poistený, náklady do limitu plnenia za vás uhradí poisťovňa. Tuzemské cestovné poistenie okrem toho hradí náklady pri strate, krádeži či poškodení batožiny, odškodnenie pri trvalých následkoch v prípade úrazu, náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na cestu či poplatkov pri prerušení cesty. Poistiť sa už môžete už aj online na www.uniqa.sk.

Zdroj: Uniqa Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články