Colonnade Insurance prináša nový produkt poistenia finančnej straty zo skupiny GAP - EuroGAP X Sell


			Colonnade Insurance prináša nový produkt poistenia finančnej straty zo skupiny GAP - EuroGAP X Sell
28.5.2020 Produkty, Poistný trh

Colonnade poisťovňa ako špecialista na poistenie finančnej straty vozidiel rozširuje portfólio poistenia GAP o nový produkt. K produktom EuroGAP, TruckGAP, LeaseGAP a nedávno uvedenom GAP UPSell predstavuje produkt EuroGAP X Sell. 

Toto riešenie je určené najmä klientom, ktorí majú uzatvorené poistenie finančnej straty (GAP) na obdobie kratšie ako 5 rokov v inej poisťovni. Nakoľko je riziko vzniku finančnej straty najväčšie práve ku koncu piateho roka, veríme že motoristi  privítajú možnosť predĺženia poistného krytia na pôvodnú hodnotu investície do vozidla. 

Poistenie EuroGAP Xsell je možné uzavrieť po jednom až štyroch rokoch a to na celkové obdobie a to až na dobu 5. rokov. Produkt EuroGAP Xsell je možné uzavrieť online na webstránke colonnade.sk v sekcií online poistenie, na základe údajov o končiacom poistení u predchádzajúceho poisťovateľa a to  najskôr tri mesiace pred koncom GAP poistenia a najneskôr posledný deň trvania GAP poistenia v inej poisťovni. 

O poisťovni Colonnade Insurance S.A. na Slovensku

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A.,pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best.

Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP. 


Pre viac informácií navštívte stránku www.colonnade.sk

 

Zdroj: Colonnade Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články