Poisťovníctvo v roku 2017: Peter Císar, generálny riaditeľ Colonnade Insurance


			Poisťovníctvo v roku 2017: Peter Císar, generálny riaditeľ Colonnade Insurance
27.4.2017 Poistný trh

Značku poisťovne CoLoNNade na trh uviedli presne pred rokom. V súčasnosti  je jednou z ich priorít prevod poistného kmeňa od QBE Insurance (Europe) Limited. „Našou stratégiou je dlhodobá spolupráca s maklérmi. Aby sme boli vnímaní ako poisťovňa tej správnej voľby,“ prezrádza Peter Císar, generálny riaditeľ Colonnade Insurance poisťovne.

Peter Cisar_Colonnade 

Ktoré dôležité momenty najviac ovplyvnili poistný trh v 2016, či už u nás, alebo vo svete? Prekvapilo či potešilo vás niečo?

V minulom roku najviac rezonovala téma v 8 % odvodu z neživotného poistenia. Skrytá daň z neživotného poistenia podľa nášho názoru negatívne ovplyvní výsledky poistného trhu a v neposlednom rade pocítia zmenu zodpovední klienti, ktorí sa rozhodujú sa poistiť.

Z našej strany sme už vplyv 8 % odvodu pocítili a odrazil sa najmä pri podnikateľskom poistení, keď v dôsledku obavy z navyšovania poistného časť klientov neprehodnocovala svoje poistné programy pri obnove k 1. januáru. Zavedenie odvodu vnímame ako trest za zodpovednosť klientov, ktorí si poisťujú svoj majetok a nespoliehajú sa na pomoc štátu.

Značku poisťovne Colonnade sme na trh uviedli presne pred rokom. Napriek tomu že sa jedná o mladú značku, partneri ju prijali pozitívne, čo sa odzrkadlilo aj medziročnom náraste predpisu poistného. Skúsenosti teamu Colonnade Insurance boli ocenené aj SIBAF Award, kde sme bodovali v obidvoch kategóriách poistenia motorových vozidiel, ako aj poistenia priemyslu a podnikateľov.

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch a ktoré priority sa vám podarilo zvládnuť? 

Jednou z našich priorít v tomto roku je prevod poistného kmeňa od našej predchodkyne QBE Insurance (Europe) Limited. Tento proces je známy ako Part VII a vykonáva sa na základe súhlasu súdu v Londýne.

Prevodu predchádza komplexná informačná kampaň s klientmi a ich sprostredkovateľmi poistenia. Očakávame, že klienti QBE, ktorých zmluvy boli v správe Colonnade viac ako rok, sa aj formálne stanú súčasťou našej poisťovne v priebehu júla tohto roku.

Zároveň v tomto roku prebieha aj naplnenie dohody nášho akcionára Fairfax o odkúpení aktivít AIG Europe Limited, ktorá by mala k 30.4.2017 previesť všetky svoje aktíva na Colonnade Insurance S.A. nielen na Slovensku, ale aj v ďalších piatich krajinách regiónu Strednej Európy.

Čo považujete za najväčšiu inováciu v roku 2016 v oblasti poisťovníctva? Prezraďte tiež, ako sa snažíte držať krok s modernými IT trendami či inováciami?

Snažíme sa neustále vylepšovať náš web, ktorého obsah by mal byť čo najviac zrozumiteľný pre našich obchodných partnerov a taktiež aj pre klientov. Spustili sme aj predaj poistných produktov na diaľku a to prostredníctvom webov našich partnerov.

V rámci informačného systému plánujeme meniť predajné procesy, to znamená do budúcnosti budeme aktualizovať väčšinu retailových produktov s možnosťou uzatvárania aj na diaľku. V minulom roku sme spustili predaj produktov poistenia EuroGAP prostredníctvom nového informačného systému Ontario, ktorého funkcionalitu postupne rozširujeme.

Na čom chcete zapracovať, čo sa týka spolupráce s maklérmi,? Kde vidíte isté možnosti či riziká?

Našou stratégiou je dlhodobá spolupráca s maklérmi. Kým minulom roku sme rozšírili tím poradcov pre maklérov tzv. BDM a v tomto roku chystáme viac školení pre maklérov zameraných na predstavenie produktov. Aby sme boli vnímaní ako poisťovňa tej správnej voľby, to znamená porovnateľná kvalita s cenou, chceme si naďalej udržiavať vynikajúcu kvalitu v rámci likvidácie.

Aké témy v oblasti poisťovníctva budú podľa vás hýbať slovenským poistným trhom v roku 2017? 

S obavou sledujeme diskusiu o regulácií výšky provízii v neživotnom poistení. Zakladáme si na profesionálnom poradenstve a to má svoju cenu. Ak budeme mať regulované provízie, tak z tých provízií si maklér nebude môcť dovoliť zaplatiť kvalitné vzdelanie, vlastný informačný systém, podporu v kancelárií pre servis a likvidáciu a podobne. Na druhej strane tu vznikne priestor pre online poistenie a spôsob predaja, ktorý nie je založený na odbornom a nezávislom poradenstve.

Vymenujte hlavné ciele vašej poisťovne pre ďalšie mesiace, na ktoré sa budete zameriavať, či už v rámci celkovej stratégie, nových produktov či ďalšieho smerovania.

Od 1. mája pripravujeme rozšírenie portfólia produktov poistenia priemyslu a podnikateľov o poistenie profesijnej zodpovednosti, poistenie terorizmu, Enviro poistenie, poistenie počítačovej kriminality (Cyber). Pripravujeme nové poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti manažmentu (D&O).

Tieto produkty budú podporené skúseným tímom upisovateľov ako aj vysokou upisovacou kapacitou. Novým ale aj stávajúcim klientom poisťovne Colonnade bude dostupná kapacita až do výšky 250 mil. EUR v majetkovom poistení resp. do 35 mil. EUR v zodpovednosných poisteniach a v poistení finančných rizík. Zároveň sa budeme snažiť rozumne kombinovať jednolivé produkty tak, aby klient aj naďalej dostával od nás individuálnu ponuku šitú na mieru.

Zároveň pripravujeme rozšírenie produktového portfólia o poistné produkty AIG. Ide o produkty ako - profesijná zodpovednosť, poistenie terorizmu, poistenie zodpovednosti za škody na životnom prostredí a poistenie terorizmu.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS