Colonnade Insurance pomáha klientom s domácimi zvieratami prekonať ochorenie COVID-19


			Colonnade Insurance pomáha klientom s domácimi zvieratami prekonať ochorenie COVID-19

Colonnade Insurance preplatí klientom náhradné ubytovanie pre domáce zvieratá. 

Od 18. mája 2020 poisťovňa Colonnade Insurance S.A. pobočka poisťovne z iného členského štátu začne klientom poisteným produktom poistenia budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu -  VIVA preplácať náklady na náhradné ubytovanie domácich zvierat (psí, zvierací hotel) v prípadoch, ak je ich majiteľ hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení s ochorením COVID-19, a to až do sumy 1 000 EUR. 

„Rozšírením poistného krytia pre našich klientov reagujeme na nové riziká, ktoré v posledných týždňoch vznikli, a nevieme, ako dlho im budeme musieť čeliť. Poistenie VIVA je všestranný produkt pre poistenie bývania, ktorý pamätá aj na domácich miláčikov našich klientov,“ uviedol Marian Bátovský, generálny riaditeľ poisťovne Colonnade v SR. 

Rozsah poistenia náhradného ubytovania pre domáce zvieratá klientov poistených produktom VIVA sa nachádza vo Verejnom prísľube poisťovne zverejnenom na webovom sídle poisťovne Colonnade www.colonnade.sk.

O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia.

Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best. Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP.  

Zdroj: Colonnade Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články