Ako na čistenie a kontrolu komínov? Toto radí Colonnade Insurance


			Ako na čistenie a kontrolu komínov? Toto radí Colonnade Insurance

S klesajúcou dennou teplotou prirodzene zapíname v našich domoch kúrenie. Či už pevným, alebo tekutým palivom – vždy vedie k tomu, že sa v komíne nahromadenia sadze a decht.

Práve ten, vzhľadom na svoju horľavosť, je veľmi nebezpečný, varuje Poisťovňa Colonnade Insurance S.A.

Prečo venovať pozornosť začiatku vykurovacej sezóny

Ešte ste tento rok nevyčistili, respektíve nedali odborne skontrolovať Váš komín? S príchodom chladnejších rán a večerov sa začína tohtoročná vykurovacia sezóna, ktorú netreba podceňovať. Každý rok totiž dochádza k nemalému počtu požiarov, a to z najrôznejších dôvodov. Najčastejšie ide o poruchy a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov.

V týchto prípadoch ide často o veľké škody na majetku, a, bohužiaľ, prinášajú aj obete v podobe zbytočne vyhasnutých ľudských životov. Štatistiky požiarovosti hovoria aj o vyhorení sadzí v komíne a nesprávnej manipulácii so žeravým popolom. Požiare v súvislosti s vykurovacou sezónou vznikajú podľa Ministerstva vnútra aj v dôsledku nesprávnej a neodbornej inštalácie palivových spotrebičov a ich nesprávnym prevádzkovaním.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Ako sme spomenuli v úvode, dôležité je dôkladné čistenie najmä od usadených sadzí a dechtu.

Prečo? V prípade dechtu ide totiž o horľavú, lepkavú látku, ktorá môže spôsobiť požiar komína, ak sa neodstráni. Preto odmeňujeme zodpovednosť – ak naši klienti majú senzor dymu či ohňa, majú možnosť získať zaujímavú zľavu až 30 % na poistenie nehnuteľnosti a domácnosti na rizikách súvisiacich s ohňom a dymom. Viac sa dočítate v podmienkach produktu VIVA – poistenia domu a domácnosti.

Ako často kontrolovať komín?

 Podľa vyhlášky 401/2007 Z. z. sa komín musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

 1. a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
 2. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 3. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 4. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

 

 1. b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
 2. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 3. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

Čo si treba všímať

Ako prídeme na to, že je pravý čas zavolať kominára? Medzi najčastejšie znaky patrí nedobré horenie v mieste ohniska, a to najmä pre usadený decht. Ten následne zabraňuje v prúdení vzduchu k miestu horenia. Okrem toho si treba dať pozor aj na odvádzanie spalín z miesta horenia do miestnosti, kde je výhrevné teleso umiestnené.

Aké chyby spôsobujúce požiare robíme?

 1. Vyberáme nevhodný druh palivového spotrebiča do daného prostredia a používame iné palivo, než je určené.
 2. Nepravidelne čistíme a kontrolujeme komíny.
 3. Spotrebič alebo dymovod inštalujeme mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov.
 4. Zanedbávame konštrukčný stav komína.
 5. Neodborne pripájame spotrebiče ku komínu (toto môže vykonať len kominár alebo revízny technik komínov).

Aby sme spoločne predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať najmä v tomto období zvýšenú pozornosť a dôkladne sa o jeho údržbu starať. Ak už ale požiar nastane, spoľahnite sa na pomoc poisťovne.

Toto riziko (príčina vzniku škody) je základný produkt poisťovne Colonnade, lebo sa považuje za jedno z najhorších a spôsobuje najväčšie materiálne škody primárne samotným horením, alebo sekundárnymi účinkami, a to v podobe sálavého tepla a zadymením.

K škodám spôsobeným horením sa musí pripočítať aj nežiadúci následok po zásahu hasičov, keď pri snahe uhasiť plamene a zabrániť ďalšiemu šíreniu dochádza aj k značnému poškodeniu okolitého majetku hasiacou látkou (voda, pena, prášok). Prevencia je nielen v tomto prípade dôležitejšia ako najlepšie poistenie. Poplatok cca 20 € za kominára či 80 € za servis plynového kotla je stále dobrá cena za spokojný spánok.

O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia.

Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best. Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP. Pre viac informácií navštívte www.colonnade.sk

 

Zdroj: Colonnade Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články