Colonnade Insurance potvrdzuje svoj rating finančnej sily A- Excellent


			Colonnade Insurance potvrdzuje svoj rating finančnej sily A- Excellent

Spoločnosť AM Best potvrdila rating finančnej sily na úrovni A- (výborný) spoločnosti Colonnade Insurance S.A., člena skupiny Fairfax Financial Holdings. Výhľad týchto ratingov je stabilný.

Ratingy odrážajú silu súvahy spoločnosti Colonnade, ktorú AM Best klasifikuje ako silnú, ako aj jej primeranú prevádzkovú výkonnosť, neutrálny obchodný profil a primerané riadenie podnikových rizík (ERM).

AM Best je celosvetová ratingová agentúra, vydavateľstvo a poskytovateľ dátových analýz, špecializujúca sa na oblasť poisťovníctva s centrálou v Spojených štátoch. Spoločnosť však má svoje prevádzky vo vyše 100 krajinách sveta vrátane New Yorku, Londýna, Amsterdamu, Dubaja, Hong Kongu, Singapuru a Mexico City.

Celú tlačovú správu v anglickom jazyku nájdete na: AM Best Affirms Credit Ratings of Colonnade Insurance S.A. | Business Wire

O poisťovni Colonnade Insurance S.A.

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia.

Colonnade Insurance SA je držiteľom ratingu finančnej sily A- (Excellent) od agentúry A.M. Best. Dosahuje hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení vo výške viac ako 20 miliónov eur a na Slovensku poisťuje viac ako 55 000 klientov. Špecializuje sa na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie firiem a poistenie EuroGAP. Pre viac informácií navštívte www.colonnade.sk

Zdroj: Colonnade Insurance  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články