Spoločnosť AXA predáva svoje poistné aktíva v Singapure za 0,6 miliardy USD


			Spoločnosť AXA predáva svoje poistné aktíva* v Singapure za 0,6 miliardy USD
8.9.2021 Zahraničie

Spoločnosť AXA oznámila, že uzavrela dohodu s bankou HSBC o predaji poisťovne AXA Insurance Pte Ltd (ďalej len spoločnosť AXA Singapore).

Podľa podmienok dohody predá spoločnosť AXA spoločnosť AXA Singapore za celkovú hotovostnú protihodnotu 575 miliónov USD (alebo 487 miliónov EUR*).

GORDON WATSON, GENERÁLNY RIADITEĽ PRE ÁZIU A AFRIKU

Táto transakcia je ďalším krokom na ceste zjednodušovania spoločnosti AXA. V súlade so stratégiou Skupiny sa zameriavame na naše kľúčové trhy, na ktorých sme zastúpení v správnych obchodných segmentoch a máme na nich veľký potenciál rastu.

V Ázii máme jedinečný súbor aktív na etablovaných trhoch a trhoch s vysokým potenciálom, kde presadzujeme našu víziu, a to najmä v oblasti zdravia a ochrany, vďaka čomu našim zákazníkom prinášame produkty a služby s vysokou hodnotou.

Rád by som poďakoval riadiacemu tímu a všetkým zamestnancom spoločnosti AXA Singapore za ich významný prínos a odhodlanie, ktoré v priebehu rokov preukázali, a zaželal im veľa úspechov do budúcnosti.

Odhaduje sa, že táto transakcia bude mať v konsolidovanej účtovnej závierke skupiny AXA za rok 2021 negatívny vplyv na čistý zisk vo výške približne 160 miliónov Eur.

Transakcia podlieha podmienkam uzatvorenia predaja vrátane získania súhlasu regulačných orgánov a očakáva sa, že bude uzavretá do začiatku 4. štvrťroka roku 2021.

O spoločnosti AXA Singapore

Spoločnosť AXA Singapur je kombinovaná poisťovňa, ktorá ponúka životné, zdravotné, majetkové a úrazové poistenie približne 1 miliónu klientov. Na singapurskom trhu životného poistenia jej patrí ôsme miesto s 2 % podielom na trhu* a piate miesto na trhu s majetkovým a úrazovým poistením so 4 % podielom na trhu*. Spoločnosť distribuuje svoje produkty najmä prostredníctvom kombinácie poisťovacích agentov a miestnych partnerstiev.

Hrubé výnosy podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a základný zisk spoločnosti AXA Singapore zaznamenané v konsolidovanej účtovnej závierke skupiny AXA za rok 2020 boli 579 miliónov Eur a 20 miliónov Eur v uvedenom poradí. 

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články