Priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok narástol o viac ako 16 eur


			Priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok narástol o viac ako 16 eur

O viac ako 16 eur (presne 16,54 eura) narástol priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok. Ku koncu septembra 2019 jeho výška dosiahla 459,77 eur, kým v septembri minulého roka bola 443,23 eur.

 Priemerný predčasný starobný dôchodok rástol ešte výraznejšie. Ku koncu septembra 2019 dosiahol výšku 435,67 eur, kým pred rokom bol priemerný predčasný starobný dôchodok 408,68 eur. Je to nárast o takmer 27 eur (presne 26,99 eura).

Za uplynulých dvanásť mesiacov narástli priemerné výšky aj ďalších druhov dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca.

Invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % sa z 203,77 eur zvýšil na 209,85 eur, invalidný dôchodok nad 70 % vzrástol z 368,16 eur na 379,75 eur, výška vdovského dôchodku sa zvýšila z 255,20 eur na 262,86 eur a vdoveckého z 201,19 eur na 208,46 eur. Sirotský dôchodok ku koncu septembra 2019 dosiahol priemernú výšku 134,41 eur, v septembri 2018 bol 130,21 eur. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články