Pracujúci dôchodca-živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu 


			Pracujúci dôchodca-živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu 
2.9.2019 Poistný trh

Aj pracujúci penzista si môže uplatniť odvodovú úľavu. Platí to však len za určitých zákonom daných podmienok. 

Dôchodca, ktorý má status živnostníka alebo inej samostatne zárobkovej osoby (SZČO) a po priznaní dôchodku vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur.

Táto odvodová úľava sa zo zákona podľa Petra Višvádera, hovorcu Sociálnej poisťovne vzťahuje výlučne na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). „Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z týchto dohôd, výnimku z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si už uplatniť môže. Postupuje pri tom ako každý iný dôchodca - písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (a následne aj o jej skončení)," tvrdí Peter Višváder. 

Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu uplatniť tie osoby, ktoré už majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, ďalej výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberajú invalidný výsluhový dôchodok. Fakt, že vykonávajú popri dohode súčasne aj činnosť SZČO, nič na tejto možnosti nemení.  

V júli 2019 popri poberaní dôchodku pracovalo 152 061 starobných dôchodcov, 103 384 invalidných dôchodcov a 1 769 poberateľov predčasného dôchodku. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články