14. plat vyplatený v decembri bude oslobodený od platenia poistného


			14. plat vyplatený v decembri bude oslobodený od platenia poistnéh

Od 1. septembra 2019 nastáva zmena v platení poistného na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. V tomto roku sa zmena dotkne 14. platu.

Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 14. plat najviac do výšky 500 eur, vyplatený v decembri 2019 až 2021 od každého zamestnávateľa.

Podmienkou tohto oslobodenia podľa Petra Višvádera, hovorcu Sociálnej poisťovne je, že 14. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu). „Súčasne pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trval k 31. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bol v júni príslušného kalendárneho roka vyplatený aj 13. plat. Upozorňujeme, že z 13. platu vyplateného v júni 2019 a 2020 zamestnanec a zamestnávateľ majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie."

Úľava v prípade 13. platu bude v júni 2021. Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 13. plat najviac do výšky 500 eur, vyplatený v júni 2021 od každého zamestnávateľa. Podmienkou tohto oslobodenia však je, že 13. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 eur a súčasne pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u zamestnávateľa bude trvať k 30. aprílu 2021 nepretržite aspoň 24 mesiacov. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články