Sociálna poisťovňa povolila splátkový kalendár pre viac ako tisícku dlžníkov


			Sociálna poisťovňa povolila splátkový kalendár pre viac ako tisícku dlžníkov

Od začiatku tohto roka do konca júna Sociálna poisťovňa vydala 1 180 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm, ktoré eviduje od odvádzateľov poistného.

Každý mesiac pribudne priemerne dvesto nových splátkových kalendárov, pričom tohtoročné maximum sa viaže k januáru, keď touto formou otvorilo proces splácania dlhu voči Sociálnej poisťovni 232 dlžníkov.

Celková suma, na ktorú boli vydané rozhodnutia o povolení splátok dlžných súm, predstavuje podľa Petra Višvádera, hovocu poisťovne, takmer 1,9 milióna eur. Z nej k 30. júnu 2019 celková vymožená suma dosiahla 351-tisíc eur.

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti povoliť splátky dlžných súm podľa zákonom stanovených podmienok najviac na obdobie 24 mesiacov. V prípade povolenia splátok dlžných súm určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok dlžných súm, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky, a výšku úrokov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS