Najviac úrazových dávok v 1. polroku 2019 bolo za neskoré následky poranení


			Najviac úrazových dávok v 1. polroku 2019 bolo za neskoré následky poranení
20.8.2019 Poistný trh

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v 1. polroku 2019 posúdili 204 prípadov žiadostí o úrazovú rentu, čo je o 28 prípadov menej ako v 1. polroku 2018.

Podmienku na vznik nároku na úrazovú dávku (pokles pracovnej schopnosti poškodeného o viac ako 40 %) splnilo 174 žiadajúcich občanov, v 30 prípadoch nárok nevznikol.

Najčastejším medicínskym dôvodom pri pracovných úrazoch boli neskoré následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčin (14), poranenia kolena a predkolenia (10), poranenie členka a nohy (6), poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (4), poranenia zápästia a ruky (3) a poranenia krku (3).

Príčinami chorôb z povolania boli najmä choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenia kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (57), choroba z vibrácií (16) a choroba z olova a jeho zlúčenín (13).

Sociálna poisťovňa v I. polroku tohto roka posúdila zdravotný stav pre nárok na jednorazové vyrovnanie (podmienkou je miera poklesu pracovnej schopnosti najmenej 10 %) celkom 24 osobám. V 21 prípadoch bola podmienka splnená, nárok na dávku nevznikol 3 žiadajúcim.

Posudkoví lekári zároveň vykonali kontrolu 1 679 lekárskych posudkov vydaných ošetrujúcimi lekármi na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. V 604 prípadoch nesúhlasili s bodovým ohodnotením ošetrujúcich lekárov.

V súvislosti s dávkou náhrada nákladov spojených s liečením posudkoví lekári skontrolovali účelnosť vynaložených nákladov 475 poberateľom tejto úrazovej dávky. V 336 prípadoch bola dávka priznaná v plnej výške, 139 poberateľom posudkoví lekári po kontrole dávku krátili.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS