Martin Žáček a Robert Gauci: Základom úspešnej fúzie sú informovaní zamestnanci


			Martin Žáček a Robert Gauci: Základom úspešnej fúzie sú informovaní zamestnanci
18.10.2021 Rozhovory, Poistný trh

K poslednému augustovému dňu bola úspešne zavŕšená fúzia poisťovní UNIQA a AXA. Generálneho riaditeľa skupiny UNIQA v ČR a SR Martina Žáčka a prezidenta dozornej rady skupiny UNIQA v ČR a SR Roberta Gauciho sme sa opýtali, či sú s výsledkom tejto komplikovanej transakcie spokojní, aké sú najbližšie plány skupiny UNIQA a ako sa podľa ich názoru nielen poisťovňa, ale celý poistný trh pobil s pandémiou koronavírusu.  

Súčasťou spojenia sú hneď štyri veľké poisťovacie spoločnosti. UNIQA poisťovňa, slovenská UNIQA poisťovňa, AXA životní pojišťovna a AXA poisťovňa, ďalej penzijné spoločnosti a investičná spoločnosť. To je veľmi náročná medzinárodná operácia. Čo na nej bolo najťažšie? 

RG:  Neboli sme prvou finančnou inštitúciou, ktorá prešla fúziou. Táto fúzia však bola odlišná z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým je to komplexnosť celej transakcie, ktorá zahŕňala zlúčenie viacerých subjektov v Česku i na Slovensku a nutnosť cezhraničného schvaľovania. Navyše kvôli pandémii koronavírusu musela byť celá fúzia naplno riadená na diaľku a online.

Dohoda o akvizícii spoločnosťou AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku bola podpísaná 7. februára 2020, tesne pred začiatkom celosvetovej pandémie. Potom nasledovali nevyhnutné kroky ako schválenie Európskou komisiou, lokálnymi regulačnými orgánmi a národnými bankami. Táto schválenie bolo pre nás kľúčové. Následne sme dostali záväzné termíny, ktoré sme museli dodržať aj napriek prebiehajúcej pandémii.

Nebolo možné čakať, až skončí. Zvládnutie celého procesu zlúčenie všetkých poisťovacích a penzijných spoločností v online prostredí pre nás bolo veľkou výzvou. A nešlo len o našich zamestnancov. Všetky procesy, vrátane IT riešení, museli byť integrované. A to všetko bolo nutné vykonať dištančne bez osobného kontaktu. Bolo to technologicky i psychicky extrémne náročné.

Takže zvlášť na mňa zapôsobilo, ako boli naše tímy schopné zabezpečiť to všetko v komplexnom regulačnom a trhovom prostredí, bez toho, aby sa stretli. Rád by som tiež spomenul, že aj napriek prebiehajúcej integrácii spoločností AXA do skupiny UNIQA sme boli schopní dodať vynikajúce obchodné výsledky a zabezpečiť ďalší úspešný obchodný rast spoločnosti.


Mohlo by vás zaujímať: UNIQA sa stala generálnym partnerom nášho najlepšieho mužského lyžiara Adama Žampu


V rámci českého trhu, a nielen jeho, UNIQA fúziou značne posilnila. Ako by ste komentovali jej súčasnú pozíciu ako v tuzemskom, tak v stredoeurópskom priestore?

RG: Okrem domovskej krajiny, ktorou je Rakúsko, je pre našu materskú spoločnosť kľúčový stredoeurópsky trh. Spoločnosť UNIQA tu pôsobí od začiatku 90. rokov minulého storočia a sme odhodlaní posilniť našu prítomnosť najmä na trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.

Vďaka tomu, že transakcia zahŕňa aj penzijné a investičné spoločnosti, sa zo značky UNIQA v regióne strednej a východnej Európy stala finančná skupina, ktorá môže svojim zákazníkom ponúknuť komplexné portfólio služieb.
 
Touto transakciou skupina UNIQA získava v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku ďalších 800 miliónov EUR na poistnom a päť miliónov nových klientov. Cieľom tohto zlúčenia je vytvoriť väčšiu a pre zákazníkov relevantnejšiu spoločnosť, aby dokázala naplno využiť všetky príležitosti na trhoch, kde je aktívna. Samozrejme sa očakávajú tiež synergie pre posilnenie našej konkurencieschopnosti a ziskovosti, ale hlavným účelom transakcie je rast a rozvoj biznisu v tomto regióne. Vďaka spojeniu zručností a know-how máme šancu stať sa lepšou spoločnosťou do budúcnosti so štruktúrou cielene orientovanou na klienta.

 

Robert Gauci AXA 2 2020

Robert Gauci; Zdroj: UNIQA

A v akej oblasti konkrétne sa UNIQA po tomto spojení stane podľa Vašich názorov silnejšou?

RG: Pevne verím, že účel nášho podnikania musí byť širší než len ponuka poistných produktov. Ak dokážeme urobiť životy ľudí jednoduchšie, lepšie a bezpečnejšie, môžeme sa skutočne odlíšiť. Tým zaistíme, aby si nás ľudia vybrali z dobrých dôvodov, nie iba kvôli cene, a zostali s nami dlhšie.

Našou ambíciou je stať sa popredným poskytovateľom služieb pre lepší život. Chceme našim zákazníkom ponúknuť najlepšie možné riešenie prispôsobené ich skutočným potrebám. A to zahŕňa nielen bezpečie, ale aj ďalší užitočný servis pre nich samotných, aj ich blízkych.

Naše riešenia a poskytované služby musia byť efektívne, jednoduché a užívateľsky prívetivé. Chceme ponúknuť zákaznícku skúsenosť, ktorá prekoná očakávania. Súčasne rozdelíme našu ponuku riešení do štyroch ekosystémov: zdravie, prevencia, mobilita a bývanie. V oblasti ekosystémov pre prevenciu a zdravie vidíme našu zásadnú úlohu vo výraznom zlepšovaní života našich zákazníkov a pomôcť čeliť súčasným i budúcim výzvam. UNIQA má ambíciu sprevádzať svojich klientov vo všetkých fázach života.

Samozrejme budú klienti profitovať aj z toho, že takpovediac pod jednou strechou získajú komplexnejšie finančné služby ako doteraz, teda nielen poistenie, ale aj penzie, investície, stavebné sporenie, pôžičky a ďalšie inštrumenty. 

Ako vnímali spojenie oboch spoločností ich zamestnanci? Bolo zložité ich presvedčiť, že má táto fúzia zmysel? 

MŽ:  Práve v prípade zlúčenia sú alfou aj omegou úspechu ľudia. Základom bola otvorená a plošná informovanosť. Okrem integrácie dvoch značiek do jednej sme prechádzali aj zásadnou transformáciou našej organizačnej štruktúry. V jej rámci prebehlo aj strategické spojenie manažmentu pre český a slovenský trh.

Základnú myšlienku spojenia, teda posilnenia pozície na českom a slovenskom trhu, vnímali od začiatku všetci pozitívne. Zároveň sme pristupovali k integrácii tak, že sme sa snažili z oboch značiek UNIQA aj AXA prevziať to najlepšie a využiť potenciál všetkých kolegýň a kolegov. Manažérske pozície boli predmetom výberového konania. Som presvedčený, že na pozíciách vedúcich sú teraz nielen odborne erudovaní zamestnancami a motivovaní manažéri, ale aj ľudia, ktorí dokážu skvele zvládnuť proces zmien.   

České poisťovníctvo v poslednom čase zažilo niekoľko podobne významných transakcií. Čím si vysvetľujete, že dochádza k tejto výraznej konsolidácii trhu?

MŽ: Tento vývoj je úplne prirodzenou reakciou na dynamický rozvoj externých vplyvov – obrovský nárast regulatoriky posledných rokov a z nej vyplývajúce kapitálové a reportingové požiadavky, narastajúce požiadavky v súvislosti s ochranou spotrebiteľa či exponenciálny nárast dát, s ktorými môžu spoločnosti pracovať.

Každá spoločnosť sa snaží fungovať čo najefektívnejšie, úspora z rozsahu (economies of scale) v tom hrá dôležitú úlohu. Menší hráči, ktorí nie sú úzko špecializovaní, musia zvážiť, či má pre nich dlhodobé pôsobenie na veľmi konkurenčnom trhu zmysel. 

Keď sme sa rozprávali naposledy, tak sme sa nachádzali uprostred covidovej krízy a naše vyhliadky neboli nijako zvlášť optimistické. Teraz sa zdá, že sa pomaly začíname vracať do normálu. Je podľa Vás už kríza za nami?

MŽ: Veľmi nerád by som sa tu púšťal do odvážnych prognóz, myslím, že v tomto smere sme sa všetci z niekoľkých etáp pandémie názorne poučili. Avšak osobne verím, že vakcinácia bude schopná brániť ťažkému priebehu ochorenia, takže nás už snáď nečakajú ďalšie plošné a dlhé lockdowny.

Avšak na tomto mieste stojí za úvahu, čo je to vlastne návrat do normálu a či je vôbec po skúsenostiach z prechádzajúceho roka a pol ešte reálny. Pandémia nás svojím spôsobom posunula a nastavila nový štandard, na ktorom budeme stavať.
 
Mám na mysli najmä novú digitálnu úroveň práce poisťovní, ale aj súčasne oveľa väčšiu hrozbu kybernetickej kriminality, adaptáciu populácie na uspokojovanie potrieb v on-line priestore, dištančnú prácu našich zamestnancov a rozlišovanie pracovného a mimopracovného času. 
 
Súčasne sa premenila aj skladba najnaliehavejších rizík, na ktoré musí poisťovníctvo reagovať. Aj rôzne medzinárodné štúdie ukazujú, že za najzávažnejšie teraz považuje svet práve kybernetické hrozby a javy podobné prežitej globálnej pandémii.  
 

Ako sa covid prejavil na obchodnom výkone poisťovne UNIQA?

MŽ: Vlaňajší rok bol pre UNIQA jedným z tých veľmi úspešných. Podarilo sa nám po vyhlásení prvého lockdownu prakticky v priebehu dvoch týždňov prejsť do digitálneho priestoru, bez toho, by bol obmedzený predaj produktov či servis. Súčasne sme urýchlene dokončili niektoré aplikácie a služby, ktoré mohli byť klientom k dispozícii aj počas plne dištančného režimu. Vlani, teda ešte pred fúziou, UNIQA v ČR medziročne vzrástla na poistnom o 4,8 % na takmer 8 miliárd českých korún.

Súčasne sme ale pozorne sledovali, či sú zákazníci s našim výkonom za zmenených objektívnych podmienok spokojní. To meriame prakticky pre každú interakciu s poisťovňou, či už ide o dohodnutie, zmenu, požiadavku na call centrum až po vyriešenie ich škody.

Osobne mám veľkú radosť z toho, že medziročne sa ich postoj nezmenil: na 5-stupňovej škále bolo ich priemerné hodnotenie 4,7 a nikde nekleslo pod 4,4. Tieto hodnoty sú výsledkom z niekoľkých desiatok tisíc dotazníkov vyplnených našimi zákazníkmi. Aj tento rok ukazuje, že sme si rastovú dynamiku zachovali a predpokladám, že poistné UNIQA, vrátane našej pobočky na Slovensku, tento rok prekročí 18 miliárd Kč. 

Martin Zacek 2020

Martin Žáček; Zdroj: UNIQA

Pripravujete nejaké produktové novinky pre najbližšiu budúcnosť?

MŽ:  Áno, inovačný proces beží bez prestávky neustále. U nás je teraz špecifikum v tom, že po určitú dobu budú popri sebe existovať ponuky pôvodnej AXA aj UNIQA. „V zákulisí" však finišujeme práce na zjednotenie a vytvorenie ponuky vybrúsenej opäť z predností oboch strán. Ako prvé to bude poistenie občianskeho majetku, potom poistenie áut a nasledovať bude životné poistenie. K záveru sa chýlia práce na novom predajnom softvéri UNIPoint.

V neposlednom rade sme integráciou s AXA získali aj penzijné spoločnosti a investičnú spoločnosť, takže portfólio produktov je výrazne širšie. Penzie a investície máme v ponuke už od jari. V týchto dňoch napríklad štartuje v Česku nový podielový fond UNIQA Future Trends. 


Mohlo by vás zaujímať: Martin Žáček a Robert Gauci: Globálna pandémia poisťovníctvo zákonite zmení


Ako sa v poisťovni UNIQA staviate k fenoménu, ktorý je s celou epidémiou úzko spojený, a tým je práca z domu? Budete Vašich zamestnancov vracať do kancelárií, alebo im ponecháte možnosťHome Officu"?

MŽ:  Priznám sa, že som v minulosti nebol veľkým priaznivcom práce odinakiaľ. Ale pandémia nás naučila, že tento spôsob môže byť rovnocenne efektívny ako dochádzka na pracovisko, ak sú riadne nastavené pravidlá a ak majú zamestnanci k dispozícii zodpovedajúce vybavenie.

Počas pandémie prebehlo aj zlúčenie spoločností AXA do UNIQA. Na diaľku, a napriek tomu presne podľa harmonogramu. Pod vplyvom nových poznatkov sme prešli v centrále na zdieľanie kancelárií. Jednotlivé útvary majú k dispozícii tzv. tímové ostrovy, kde je aspoň polovičná kapacita pracoviska oproti počtu ľudí. K tomu sú na poschodiach vybudované zdieľané pracovné miesta, kde sa ktokoľvek môže plnohodnotne pripojiť a pracovať.

Fond home office oproti minulosti výrazne narástol, ale aj tak chceme motivovať manažérov, aby sa so svojimi tímami schádzali čo najviac osobne, pokojne aj menej formálne, pretože osobný kontakt je nezastupiteľný, prispieva k pocitu spolupatričnosti a zakotveniu žiaducej internej kultúry. 

Rovnováhu českého trhu v lete nabúralo rozhodnutie politikov, podľa ktorého sa budú cudzinci s dlhodobým pobytom v ČR musieť po dobu piatich rokov komerčne poisťovať iba u Poisťovne VšZP. Aký je Váš komentár k tejto situácii? UNIQA bola jednou z mála poisťovní, ktorá tento produkt ponúkala... 

MŽ: Môj komentár bol zverejnený hneď v lete, keď táto situácia nastala, a v priebehu doby sa nezmenil. Považujeme to za neprimeraný zásah do slobodného podnikania a podpora jedného hráča na úroveň monopolu. V praxi sa nepreukázalo tvrdenie tých, ktorí vylúčenie konkurencie z tohto produktu presadzovali, totiž že komerčné produkty boli nedostatočné a nemocniciam z takéhoto poistenia zostávali dlhy.

Za UNIQA môžem jednoznačne a s čistým svedomím konštatovať, že sme vždy podmienky poistných zmlúv plnili a nikdy sme protiprávne nezadržiavali alebo nekrátili platby za klientov. Všeobecne len znovu dodávam, že žiadny monopol nie je zdravý a môže viesť naopak k zvýšeniu cien na škodu zákazníkov. V rámci asociácie sme sa preto rozhodli, že začneme iniciovať kroky, ktoré budú mať za cieľ tento monopol opäť zrušiť. 

Ďalším fenoménom, ktorý rozvíril pokojné vody českého rybníka, bolo tornádo predtým nepredstaviteľnej veľkosti F4. Ako podľa vás české poisťovníctvo vyčíňanie tohto nečakaného živlu zvládlo a ako konkrétne Vaša poisťovňa pomohla? 

MŽ: Toto bola naozaj veľmi dramatická situácia. Poistná udalosť z tornáda patrí medzi top štyri až päť historicky najväčších škôd v ČR. Len UNIQA vyplatí celkovo za škody z búrok, krupobitia, víchric v ČR a z tornáda na južnej Morave, ktoré nastali v júni a v júli tohto roka, vyše 400 miliónov korún.

Na južnej Morave sme mali v obciach zasiahnutých tornádom až 80 % našich klientov poškodených, mnohí utrpeli totálne škody na obydliach alebo autách. Živel mal neuveriteľnú silu – napríklad ťažké SUV jedného klienta, ktoré zmizlo z parkoviska, hľadali po obci niekoľko dní. Nakoniec bolo zapasované v troskách výrobnej haly o 150 metrov ďalej, zapadané hromadou ďalších sutín zo zrúteného objektu.

Znovu sa na udalosti ukázali dve veci: poisťovne sú pripravené a môžu veľmi rýchlo pomôcť k obnove. UNIQA už vyplatila väčšinu škôd, a rovnako tak aj ostatné poisťovne. Poskytovali sme zálohy na urýchlenie procesu, zriadili sme psychologickú poradňu, na pomoc boli pre urýchlenie pripravení kolegovia z priľahlých oblastí Slovenska. 

Na druhej strane sa prejavilo, že pre štát ide o zložitú situáciu, v ktorej sa viedla dlhá diskusia o tom, ako pristúpiť k poisteným a ako aj k nepoisteným občanom. Som rád, že sa nakoniec podarilo nájsť aspoň čiastočne kompromisné riešenie. Avšak si myslím, že riešením do budúcnosti by buď bolo povinné plošné poistenie nehnuteľností proti katastrofickým rizikám, alebo daňové zvýhodnenie zaplateného poistného za toto poistenie.

Každá kríza väčšinou prinesie aj významnú zmenu v regulačnej oblasti, a to ako z pera domáceho zákonodarcu, tak európskych legislativcov. Aké sú v tomto kontexte Vaše očakávania po odznení globálnej pandémie?

RG: Súčasné regulačné trendy sa točia okolo odolnosti, pridáva sa udržateľnosť a ESG. Očakávam, že tieto témy zostanú v nasledujúcich rokoch v centre pozornosti, sprevádzané novou reguláciou, týkajúcou sa digitalizácie a nových spôsobov, ako sa starať o potreby klientov v digitálnom veku. S tým je spojená dôležitá sféra ochrany osobných a citlivých dát.


Mohlo by vás zaujímať: Martin Žáček a Robert Gauci: Ako prebieha spojenie poisťovní UNIQA a AXA?


Svet stále čelí novým výzvam, ako sú klimatické zmeny (tornádo), globálna pandémia alebo ekonomické vplyvy ako inflácia. Môžu tieto faktory zmeniť samotnú podstatu poistenia a očakávania alebo správanie zákazníkov, a ako?

RG:  Verím, že všetky tieto faktory priamo nezmenia samotnú podstatu poistenia, ale významne ovplyvnia správanie zákazníkov. Úloha poisťovní sa bude musieť vyvíjať, a práve pandémia COVIDu-19 ukazuje, aké dôležité bude ponúkať oveľa viac než len technickú poistnú ochranu. Ľudia nedávno mohli vidieť dôležitosť poistenia pre neočakávané udalosti, ako bolo júnové tornádo na južnej Morave.

Poisťovne sa však zároveň musia prispôsobiť novým trendom, digitalizovať svoje procesy, poskytovať plnohodnotné služby hybridným klientom a poskytovať im širší servis a zákaznícku skúsenosť novej úrovne.

To je kľúčovou súčasťou našej firemnej kultúry a našej stratégie. Znamená to ponúkať našim zákazníkom ľahko použiteľné nekomplikované nástroje, poskytovať riešenia, ktoré idú nad rámec poistenia, a pritom dbať na rýchlosť, kedykoľvek nás klienti naozaj potrebujú. Len tak môžeme naplniť našu ambíciu stať sa vedúcim poskytovateľom služieb, aby sme zákazníkom umožnili lepší život. 

Ďakujem Vám za rozhovor.

Zdroj: oPojistěni.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články