Ako správne nastaviť detské poistenie? Radí UNIQA


			Ako správne nastaviť detské poistenie? Radí UNIQA
1.6.2021 Produkty

Zlomeniny rúk a nôh, vyvrtnutia, pomliaždeniny a úrazy, ktoré spôsobili pády predmetu na deti – to sú najčastejšie hlásenia poistných udalostí, ktoré sa podľa štatistík UNIQA každoročne stávajú deťom.

Úrazy sa častejšie stávajú chlapcom ako dievčatám a väčšinu úrazov evidujú poisťovne počas leta. Ponúkame niekoľko rád, na čo nezabudnúť pri uzatváraní detského poistenia a ako ho správne a primerane nastaviť.

Väčšina úrazov sa stane najmä pri hrách a športovaní, ide najmä o pády na korčuliach, bicykli a či úrazy pri skákaní na trampolíne. Rodičia však často hlásia úrazy detí, ktoré sa stanú doma – za väčšinu z nich môžu poranenia následkom pádu v domácnosti – podľa štatistík UNIQA ide najmä o pády zo schodov či vysokého nábytku alebo rebríkov v záhrade.

Zo všetkých takýchto úrazov môžu vzniknúť trvalé následky. Ak sa rozhodnete dieťa poistiť, je dôležité poistenie nastaviť primerane a užitočne.

Kedy dieťa poistiť?

Detské poistenie sa rodičia snažia často uzavrieť hneď, ako príde dieťa na svet. V tom čase by však mali na vlastné poistenie myslieť skôr rodičia, ktorí sa stávajú živiteľmi rodiny a ich zodpovednosť výrazne rastie. Musia preto myslieť na to, aby bolo dieťa zabezpečené aj v situáciách, kedy jeho mamu alebo ocka postihne úraz, vážnejšie ochorenie pod. Detské poistenie môže byť aj súčasťou rodinného poistenia, spolu s poistením rodiča.

Aké riziká je potrebné u detí poistiť?

Primerané poistenie je, samozrejme, vhodné aj pre dieťa. Odporúčame však kryť riziká,  ktoré majú trvalý alebo veľmi dlhodobý vplyv na kvalitu života. Ide napr. o vážny úraz s trvalými následkami, ktorými môže dieťa trpieť dlhé roky. Môže ísť napríklad o zníženú hybnosť, kvôli ktorej môže adaptácia na život v nových podmienkach vyžadovať nemalé prostriedky.

Rodičia by určite nemali zabúdať na poistenie vážnych chorôb, ktoré sa v dnešnej dobe vyskytujú stále viac. Ak totiž dieťatko vážne ochorie, rodina to okamžite pocíti aj finančne. Rodičom sa vtedy zíde každé euro.

Ak dieťa prekvapí vážna choroba, poisťovňa vyplatí dohodnutú jednorazovú sumu. Môžete si poistiť aj denné dávky počas pobytu v nemocnici, to sú v prípade poistnej udalosti peniaze navyše, ktoré môžete využiť napríklad na darčeky pre dieťa alebo si vďaka nim uhradíte príspevok na dopravu či ubytovanie v mieste hospitalizácie.

Ako nastaviť poistné sumy?

Vždy treba klásť dôraz najmä na udalosti, ktoré znamenajú veľmi závažný poúrazový alebo chorobný zdravotný handicap. Má zmysel premýšľať najmä o časovom horizonte takejto záťaže a perspektíve rodiny.

Poistné sumy by mali byť pri týchto rizikách stanovené aspoň na 20 000 EUR.  Ak sa rozhodnete poistiť dennú dávku pri hospitalizácii, odporúčame sumu 5 – 10 EUR na deň. Ak by ste potrebovali ušetriť na poistnom, v prvom rade obmedzte denné odškodné za dobu liečenia úrazu, prípadne i dennej dávky pri pobyte v nemocnici.

Ako a kedy poistenie dieťaťa upravovať?

Riziká delíme na závažné s dlhodobým alebo trvalým dopadom (úraz), ďalej dlhodobejšie s prechodným dopadom (závažné ochorenia) a tie menej významné s krátkodobým dopadom (hospitalizácia, liečenie bežného úrazu).

Najzávažnejšie riziká by mali byť poistené po celú dobu detstva a dospievania s dostatočne vysokými poistnými sumami. Ostatné možno zvážiť v závislosti od veku, zamerania, aktivít a tiež samozrejme s ohľadom na finančnú kondíciu rodiny.

Kedy preklopiť detské poistenie do „dospelého"?

To spravidla určujú poistné podmienky, kde je uvedený "výstupný" vek, najneskôr s dovŕšením 25 rokov veku – teda ide o okamih, kedy dieťa začne byť zárobkovo činné.  Na poistenie by mal začať myslieť každý, kto sa osamostatní. Počas trvania poistenia spravidla nie je problém ho modifikovať podľa aktuálnych životných etáp (rozsah krytia, poistná suma, prípadne oprávnená osoba pri poistnom plnení a pod.)

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články