Fajčenie klienta významne ovplyvňuje cenu životného poistenia


			Fajčenie klienta významne ovplyvňuje cenu životného poistenia

Na posledný májový deň pripadá Svetový deň bez tabaku. Podľa odborníkov spôsobuje fajčenie cigariet štrnásť typov rakoviny a desiatky ďalších ochorení.

Zhoršuje napríklad stav srdca a ciev, ochorenia ktorých patria na Slovensku medzi najčastejšie príčiny úmrtí. V priemere si fajčiari skracujú život najmenej o desať rokov. Fajčenie preto zohráva podstatnú úlohu aj v životnom poistení.

Fajčiari vo svete

Vo svete aktuálne fajčí 1,3 miliardy ľudí a takmer osem miliónov fajčiarov ročne podľahne následkom tohto zlozvyku. Celosvetový rast počtu fajčiarov sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) prvýkrát predvlani zastavil, čo môže priniesť v trende obrat. Ukázalo sa tak, že snaha vlád posilniť boj s fajčením prináša výsledky. Do roku 2025 by sa mal podľa WHO počet fajčiarov znížiť o 37 miliónov ľudí.

Zaujímavá je súvislosť medzi ekonomickým statusom krajiny a počtom fajčiarov - viac ako tri štvrtiny ich žije v krajinách s nižším alebo stredným HDP; prevaha fajčiarov je v nízkopríjmových skupinách. Tzv. rozvinuté a vyspelé krajiny naopak sledujú klesajúci trend fajčenia.

V EÚ napríklad za posledné štyri roky ubudlo dospelých fajčiarov o niekoľko percent. Najviac sa fajčí v Grécku (asi 42%) a na Balkáne, najmenej v Škandinávii (menej ako pätina ľudí).

Fajčenie na Slovensku

Fajčiarov na Slovensku dlhodobo rapídne ubúda. Podľa aktuálnych údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) klesol u nás za posledných desať rokov počet fajčiarov  o polovicu. Kým  pred desiatimi rokmi fajčilo na Slovensku okolo 40 percent populácie, v roku 2019 to bolo 18,5 percenta. Od roku 2013 stúpa tiež v krajine podiel nefajčiarov.

V roku 2013 bolo 66,3 percenta nefajčiarov, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo až 70,7 percenta nefajčiarov. Pod klesajúci trend sa podpísalo zvýšené povedomie o negatívnych účinkoch fajčenia ako aj zavedenie prísnejších vnútroštátnych predpisov o kontrole tabaku.

Pozitívnou správou je aj klesajúci počet ľudí, ktorým stačí menej ako desať kusov cigariet denne. Podiel respondentov klesol zo 63,5 percenta v roku 2013 na 56,7 percenta v roku 2019.

Napriek tomu ÚVZ pripomína, že vo vekovej skupine 19-65 rokov je podiel osôb s vysokým krvným tlakom najvyšší u bývalých fajčiarov (24,4 percenta), podobne ako podiel osôb s ischemickou chorobou srdca je najvyšší práve u bývalých fajčiarov (4,9 percenta).

Tisíce ľudí navyše umierajú na následky pasívneho fajčenia. Pracujúci vo fajčiarskom prostredí alebo ľudia žijúci v domácnosti s fajčiarmi majú dvakrát vyššie riziko infarktu a tiež podstatne vyššie riziko rakoviny a mŕtvice. Platí, že jedna hodina strávená v zafajčenom prostredí vedie k tomu, že cievy sa spamätávajú ďalších 24 hodín, aby sa dostali do pôvodnej kondície. Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje najmä vtedy, ak ide o deti a mladistvých.

Čo na to poisťovne

Poisťovne pri vstupe do životného poistenia fajčenie zohľadňujú pri riziku smrti a v pripoistení závažných ochorení, UNIQA sa navyše snaží zachytiť  súvislosť aj v rodinnej anamnéze. Pýta sa na výskyt „fajčiarskych" diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov.

Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. Prirážka sa pohybuje priemerne v nízkych desiatkach percent.

„Rovnako však zohľadňujeme priebežný medicínsky pokrok v liečení niektorých ochorení a dostupnosť urgentnej lekárskej starostlivosti. Potvrdzuje to objektívne klesajúca úmrtnosť u niektorých diagnóz, ako napríklad pri srdcovom infarkte alebo náhlej mozgovej príhode, ako aj lepšie výsledky rekonvalescencie pacientov,“ hovorí Helena Radovanská, riaditeľka vývoja produktov UNIQA.

Už pred 3 rokmi zaviedla UNIQA plošnú zľavu pre klientov, ktorí spĺňajú parametre "štíhleho nefajčiara" (podľa BMI). Ten zaplatí do 20% menej pri riziku smrti alebo v pripoistení veľmi závažných chorôb.

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku. Ak dôjde k poistnej udalosti z pripoistenia závažných chorôb, pri ktorej je súvislosť s fajčením pravdepodobná, overuje sa osobná situácia aj anamnéza poisteného spätne. Ak sa ukáže, že vedome uviedol nepravdivé údaje v zdravotnom dotazníku, môže poisťovňa odstúpiť od dohodnutej zmluvy od začiatku alebo odmietnuť poistné plnenie.

Ako rizikový faktor poisťovne nesledujú iba fajčenie, ale viacero ďalších, ako je obezita alebo krvný tlak. Ak je záťaž viacnásobná, prijatie klienta je možné len za vyššiu prirážku alebo so zodpovedajúcou výlukou vysoko pravdepodobných diagnóz.

Obezita ako ďalší strašiak

A práve nadváha sa v prípade klientov ŽP ukazuje aktuálne ako trend. Pravdepodobne za to môžu dva faktory: tým aktuálnym je viac ako rok trvajúca pandémia so všetkými obmedzeniami, kvôli ktorej sa ľudia menej hýbu a priberajú. Rolu hrá ale aj objektívna skutočnosť, že do životného poistenia vstupujú ľudia vo vyššom veku, teda spravidla s vyššou hmotnosťou.

Vlani boli noví klienti v životnom poistení UNIQA „ťažší“ než predvlani. Dokonca ich priemerné BMI dosiahlo najvyššiu úroveň za posledných 11 rokov, čo naznačuje, že zvyšujúca sa hmotnosť pri vstupe do poistenia je trend. Kým táto hodnota sa v UNIQA ešte do roku 2014 držala v priemere pod 25, následne už sa pravidelne pohybovala nad touto hranicou. A tá je súčasne predelom medzi normálnou hmotnosťou a začínajúce nadváhou. Medziročný prírastok BMI bol navyše vlani zatiaľ najvyšší.

„Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horší faktor než nadváha či dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť už v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zoberie pár rokov života až starším ročníkom, " upozorňuje Eva Trajboldová, manažérka produktov poistenia osôb UNIQA.

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS