Martin Žáček: So značkou UNIQA je v ČR a SR spojených takmer 3,5 milióna klientov


			Martin Žáček: So značkou UNIQA je v ČR a SR spojených takmer 3,5 milióna klientov
13.1.2022 Rozhovory

Je za nami ďalší pandemický rok. Neexistuje oblasť, ktorá by nebola kovidom zasiahnutá. Napriek tomu sa našli situácie, ktoré stoja mimo koronavírusového diania a oplatí sa ich pripomenúť.  

Osobnosťou poistného trhu sme sa tak v tradičnej novoročnej ankete opýtali na zhodnotenie priebehu uplynulého roka a na kľúčové momenty nadchádzajúceho roku 2022. V dnešnom zamyslení predstaví svoje postrehy pre český portál oPojisteni.cz  generálny riaditeľ finančnej skupiny UNIQA v ČR a SR Martin Žáček.

Rok 2021 opäť sprevádzali komplikácie, s ktorými sme už boli konfrontovaní v roku predchádzajúcom: pandémie covidu. Práca na diaľku sa stala vynúteným „novým normálom“ a v praxi sa znovu osvedčili zavedené digitalizačné opatrenia.

Prevádzka poisťovní tak bežala bez obmedzenia. Pandémia sa dotkla mnohých odborov, v ktorých sa angažujeme: poistenie osôb, poistenie motorových vozidiel či cestovného ruchu. Súčasne sa však rozbehlo očkovanie, ktoré jednoznačne prispelo k upokojeniu situácie, aj keď jeho prijatie spoločností je spojené s množstvom emócií. 

Do toho všetkého prišla mimoriadna katastrofická udalosť, ktorá sa zaradila do radu tých historicky najväčších: ničivé tornádo na južnej Morave. V najviac postihnutých obciach malo vážne škody asi 80 % našich tunajších klientov.
 
Som presvedčený, že poisťovne opäť preukázali dobrú pripravenosť na situáciu po kalamite, a súčasne som rád, že aj pri štátnej pomoci postihnutým nakoniec prevážil zdravý rozum. Bohužiaľ sme zažili aj opačný vývoj, keď bolo v lete rozhodnuté o monopolizácii v oblasti zdravotného poistenia cudzincov. To považujeme za porušenie voľnej súťaže. Som rád, že Česká asociácia poisťovní (ČAP) sa v tejto veci jednoznačne postavila za svojich členov, a podala sťažnosť  Európskej komisii. 
 
Pre UNIQA bol rok 2021 mimoriadne náročný. Fúzia s bývalými spoločnosťami AXA v ČR a SR prebiehala vďaka pandémii z veľkej časti na diaľku. Proces bol úspešne ukončený v auguste a z UNIQA je v ČR a SR teraz silná finančná skupin, ponúkajúca okrem poistenia aj penzie a investície. So značkou UNIQA je v ČR a SR teraz spojených takmer 3,5 milióna zákazníkov.
 
Do roku 2022 pozerám  s miernym optimizmom a verím, že vďaka celosvetovo rastúcej zaočkovanosti sa podarí pandémiu stlmiť. Digitalizácia, ktorej rýchlosť nám vnútila pandémia, má vo svojom dôsledku veľmi pozitívny efekt pre celé odvetvie. Verím v čiastočnú stabilizáciu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Zotavenie pre automobilovú výrobu aj cestovný ruch a niektoré ďalšie sektory služieb asi ale bude vyžadovať dlhší čas. Hrozbou je rastúca inflácia.
 
S novou českou vládou sú spojené veľké očakávania, aby sa chopili niektorých tém, ktorých riešenie je veľmi naliehavé. Za prvoradé považujem aktivity smerom k stabilizácii verejných financií a zlepšeniu konkurencieschopnosti našej ekonomiky. 
 
Podstatná je aj úloha v ďalšom procese boja s pandémiou a očkovanie našej populácie. Vďaka zloženiu Poslaneckej snemovne ČR sa otvára možnosť postaviť sa čelom k dlhodobo neriešeným kľúčovým výzvam spojeným s demografickým vývojom (najmä v oblasti starostlivosti o seniorov a reformy penzií), s bytovou výstavbou, digitalizáciou verejnej správy a odstraňovaním zbytočnej byrokracie.
 
V oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb ponúkajú komerčné poisťovne svoju participáciu a pomoc smerom k skvalitneniu starostlivosti. Vďaka napojeniu väčšiny poisťovní na českom trhu na zahraničné materské spoločnosti sú k dispozícii dostatočné know-how, skúsenosti a tiež kapitálové vybavenie na to, aby sme prepojili naše aktivity s verejným sektorom. 
 
Pre UNIQA bude tento rok „rokom Jedna“ po fúzii. Dôležité bude dokončenie radu procesných projektov, prehľadná a užívateľsky príjemná spolupráca našej značky s obchodnými partnermi a nová jednotná produktová ponuka. Všetko musí byť zamerané na uspokojovanie potrieb a záujmov klienta v rámci zásady Client Centricity v našej koncernovej stratégii UNIQA 3.0.
 
Rok 2022 bude pre UNIQA aj v znamení upevňovania našej internej kultúry. Veľmi by som si prial, aby naši ľudia do budúcnosti neriešili, kto z ktorej spoločnosti prišiel, ale vďaka osobnej iniciatíve každého prispievali všetci k úspechu našej značky. Verím, že snáď už počas roka bude viac možností na osobné stretávanie, čo by práve v tejto oblasti veľmi pomohlo.
 
Martin Žáček
Generálny riaditeľ finančnej skupiny UNIQA v ČR a SR
 
Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články