Poistné škody po záplavách v Severnom Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falcku dosiahli 4 až 5 miliárd eur


			Poistné škody po záplavách v Severnom Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falcku dosiahli 4 až 5 miliárd eur
2.8.2021 Zahraničie

V oblastiach postihnutých katastrofou už prebiehajú upratovacie práce: škody v Sasku a Bavorsku zatiaľ nie sú zahrnuté do tohto prvého odhadu. Zničená infraštruktúra sťažuje prístup a vykonanie kontroly škôd na mieste. 

Minulotýždňové katastrofické povodne v Severnom Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falcku, ktoré vyvolala tlaková níž Bernd, spôsobili podľa predbežných odhadov miliardové škody. „V súčasnosti očakávame, že poistné škody sa vyšplhajú na sumu 4 až 5 miliárd eur,“ uviedol v stredu v Berlíne Jörg Asmussen, výkonný riaditeľ Združenia nemeckých poisťovní (ďalej len „GDV“).

„Škody budú pravdepodobne ešte vyššie ako pri augustových záplavách v roku 2002, ktoré dosiahli výšku 4,65 miliardy eur. Tlaková níž Bernd je tak jednou z najničivejších búrok v nedávnej histórii,“ skonštatoval Asmussen.

Škody v Sasku a Bavorsku zatiaľ nie sú zahrnuté do tohto predbežného odhadu. Zničená infraštruktúra sťažuje prístup a vykonanie kontroly škôd na mieste. Poisťovne udalosti naďalej vyhodnocujú. Združenie oznámilo, že budúci týždeň zverejní aktualizovaný odhad škôd spôsobených júlovými búrkami.

Rok s najškodlivejšími následkami od roku 2002

„Tento rok bude mať v dôsledku búrok, záplav, dažďov a krupobití pravdepodobne najškodlivejšie následky od roku 2002,“ odhadol Asmussen. Vtedy predstavovali poistné škody po búrkach hodnotu 10,9 miliardy eur. V samotnom mesiaci jún spôsobil silný dážď a krupobitie poistné škody v odhadovanej výške 1,7 miliardy eur.

Podľa Asmussena poisťovne už niekoľko dní pracujú pod tlakom, aby posúdili a vyplatili škody v postihnutých oblastiach. „Robíme všetko preto, aby sme pragmaticky a efektívne pomáhali a vybavovali poistné udalosti našich zákazníkov rýchlo a bez komplikácií,“ uviedol generálny riaditeľ GDV. „V myšlienkach som s ľuďmi, ktorí prišli o príbuzných a priateľov, ako aj s tými, ktorí sa obávajú o svoj majetok.“

„Povinné poistenie má zmysel nanajvýš v rámci celkovej koncepcie“

Asmussen sa k diskusii o povinnom poistení proti prírodným katastrofám vyjadril opatrne. „Ako jediný nástroj ho odmietame, pretože odrádza od poistenia sa proti povodniam a iným extrémnym poveternostným javom,“ povedal Asmussen. Povinné poistenie podľa neho nemôže znášať náklady spojené s neprispôsobením sa klimatickým vplyvom. „Malo by zmysel nanajvýš vtedy, ak by bolo začlenené do novej celkovej koncepcie územného a stavebného plánovania a ochrany pred katastrofami.“

Asmussen sa tiež vyjadril k mimoriadnej núdzovej pomoci pre obete záplav, o ktorej rozhodla nemecká vláda: „Vzniknuté škody ďaleko presahujú sebestačnosť obcí a okresov. Na uspokojenie bezprostredných potrieb obetí záplav má preto vyplatenie núdzovej pomoci zmysel.“

Iba 46-percentné poistné krytie na prírodné nebezpečenstvá

V celoštátnom meradle sú takmer všetky obytné budovy poistené pre prípad víchrice a krupobitia. Avšak len 46 percent majiteľov domov má ochranu pred inými prírodnými nebezpečenstvami, ako sú prívalové dažde a záplavy. „Je povzbudivé, že takmer polovica majiteľov domov je v súčasnosti chránená pred inými prírodnými nebezpečenstvami. Zvyšok by však mal prehodnotiť a upraviť svoje poistné krytie,“ odporučil Asmussen.

Na zvýšenie povedomia majiteľov domov o rizikách, ktoré so sebou nesú prírodné nebezpečenstvá, GDV poskytuje kontrolu prírodných nebezpečenstiev v oblasti. Vlastníci a nájomcovia nehnuteľností môžu pomocou online platformy zistiť, aké škody spôsobilo v minulosti nepriaznivé počasie v mieste ich bydliska, a môžu tak lepšie posúdiť, aké individuálne riziko im hrozí.

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články