Luděk Menčík: Zdravý konkurenčný boj sa mení vo vojnu o prežitie


			Luděk Menčík: Zdravý konkurenčný boj sa mení vo vojnu o prežitie
4.4.2014 Rozhovory

O vlastnostiach, ktoré by mal mať úspešný maklér, aj o svojej životnej dráhe, zasvätenej tomuto odboru, hovorí generálny riaditeľ MARSH, s.r.o. Ing. Luděk Menčík, ktorý v tomto mesiaci oslávi významné životné jubileum. Z rozhovoru sa dozviete, ako sa mení maklérsky biznis a firmy venujú náležitú pozornosť poistným programom, ale aj to , aké koníčky má tento odborník, ktorého pozná bezpochyby každý, kto sa v tomto odbore pohybuje.

 

 


Medzi poisťovňami a makléri sa pohybujete celú svoju profesionálnu dráhu. Čo vám tento biznis dal a čo vám naopak vzal?
Pochádzam z "poisťovníckej" rodiny, a tak rozhodnutie vstúpiť do tohto odboru bolo pre mňa ľahšie. Aj po 27-ich rokoch považujem poisťovníctvo za nesmierne zaujímavý a náročný odbor, ktorý ma zoznámil s celým radom rozmanitých odvetví a aktivít, od jadrových elektrární a ich poistenia na jednej strane, až k poisteniu "hole in one" na strane druhej.

 

Aké vlastnosti musí mať úspešný maklér, medzi ktorého bezpochyby patríte? Alebo ešte inak: čo najviac rozhoduje o jeho úspechu - ide o odborné vedomosti, manažérske schopnosti alebo cit pre to, akým smerom sa trh pohybuje vrátane schopnosti vyhľadať úspešnú akvizíciu?
Určitá úroveň znalostí a skúseností je samozrejme dôležitá, ale ešte dôležitejšia je pohoda doma a prostredie v ktorom pracujete, vrátane kvality pracovníkov, ktorých si vyberáte do tímu. V neposlednom rade je dôležité aj šťastie na ľudí a na moment byť v správny okamih na správnom mieste. Osobne verím na tvrdú prácu v tíme. Moja skúsenosť mi mnohokrát potvrdila, že bez práce nie sú koláče.


Čo prinieslo firme MARSH spojenie s INSIA ?
Akvizícia Insia bola pre Marsh prvá svojho druhu v regióne strednej a východnej Európy za 20 rokov pôsobenia. Tá doba, po ktorú Marsh fungoval v regióne bez akvizícií je dôkazom, aký úspech táto akvizícia predstavuje pre Marsh i význam pre český poistný trh.

Príjmy oboch spoločností dosiahli rekordnú výšku 718 mil. Kč tržieb. S výrazným náskokom tak bola potvrdená pozícia finančne najsilnejšej skupiny medzi maklérmi. Marsh touto akvizíciou získal významný podiel na segmente SME a retailového poistenia. Skupina INSIA & Marsh bude pritom aj naďalej upevňovať svoju silnú pozíciu na trhu.

Úspech siete INSIA je zrejmý a neustály záujem nových partnerov o členstvo v sieti spočíva v jedinečnom koncepte slobodného prostredia. INSIA vytvára ideálne podmienky pre obchodníkov a tí pritom zostávajú úplne slobodní a nezávislí. Vďaka servisu špecializovaných oddelení centrály majú členovia siete INSIA voľné ruky a môžu tak viac rozvíjať svoje obchody a starať o svojich klientov. Členovia siete INSIA získavajú prostredníctvom obojstranne výhodnej spolupráce s Marsh exkluzívny prístup k najmodernejším produktom firemných a občianskych poistení a na medzinárodné poistné trhy. Obe spoločnosti sa skvele dopĺňajú - Marsh sa špecializuje na veľké podnikateľské riziká, INSIA zase na jednotlivých občanov, živnostníkov, menšie a stredné firmy. Vzájomne si tak vymieňajú skúsenosti a spoločne potom poskytujú klientom skutočne kompletné spektrum poisťovacích a finančných služieb.

Ako sa v priebehu doby mení maklérsky biznis?
Na konci deväťdesiatych rokov sme konštatovali, že makléri sa stali dôležitou súčasťou slovenského poistného trhu a ich úloha je nezastupiteľná. Za tých ďalších 15 rokov sa už nemenila role makléra a ich význam, ale zvýšila sa konkurencia medzi maklérmi a najmä v oblasti priemyselného poistenia sa stretávame s vývojom, ktorý už viedol niektoré firmy k rozhodnutiu tento segment trhu opustiť, alebo významne obmedziť. Už vo svojom novoročnom interview som súčasnú situáciu prirovnal k hre "vybíjaná", kedy sa na jednej strane objem zaujímavých poistných obchodov znižuje prechodom niektorých klientov pod medzinárodné poistné programy a na strane druhej sa zdravý konkurenčný boj mení vo vojnu o prežitie za ceny, ktoré by som niekedy nazval nie ako dumpingové, ale ako úplne nezmyselné. Cieľom väčšinou býva získanie či udržanie klienta za každú cenu, teda aj za cenu vedomé finančné straty. Prežijú len tí najsilnejší.


Pred nedávnom ste bol menovaný regionálnym riaditeľom pre vzťahy s poisťovateľovi (Regional Placement Head) spoločnosti MARSH pre strednú a východnú Európu. Neviem si predstaviť, čo táto funkcia znamená. Môžete to vysvetliť?
Marsh v spomínanom regióne dojednáva a spravuje poistné zmluvy tisícov klientov v celkovom objeme poistného vo výške 507 miliónov dolárov (údaj za rok 2013). Sme teda z tohto pohľadu najsilnejším maklérom v regióne a chceme našu silu viac využívať v prospech našich klientov. Vo väčšine odborov podnikania platí, že väčšie a silnejšie partner získa od svojich dodávateľov, v našom prípade od poisťovní, lepšie podmienky. Inými slovami objem obchodu, ktorý v korunách predstavuje vyše 10 miliárd, sa musí riadiť.


V našich rozhovoroch s maklérmi na webe oPojištění.cz zaznel názor, že české firmy váhajú s investíciou do poistenia a radšej riskujú. Ste tiež toho názoru?
S takým názorom súhlasím len čiastočne. Samozrejme sú známe prípady tvrdých úsporných opatrení, ktoré znamenajú aj útlm poistných programov. Na druhej strane máme celý rad klientov, ktorí v ​​poslednej dobe venujú svojmu poistenie a príprave štruktúry poistného programu ďaleko väčšiu pozornosť, než predtým. Nová doba prináša nové riziká alebo akcentuje riziká, ktorá bola predtým ignorovaná. A správny manažér a hospodár berie poistenie ako nevyhnutnú súčasť riadenia rizík.

V apríli oslávite okrúhle jubileum - 50 rokov. Ako vás tak poznám, nie ste ten typ , ktorý by zaspal na vavrínoch, ale vždy hľadíte dopredu. Viem, že mi neprezradíte všetky svoje plány, ale predsa len: na čom práve teraz pracujete a čo chcete ešte dokázať?
Snáď to nebude znieť  zvláštne, keď odpoviem, že ma práca pre firmu Marsh absolútne napĺňa. Tá firma nabrala v posledných rokoch a mesiacoch značné tempo rozvoja a vymenovaním do novej regionálnej pozície mi poskytla možnosť byť ešte viac do tohto vývoja zapojený. Môj plán je preto udržať tempo, užiť si práca v špičkovej medzinárodnej firme a v neposlednom rade prispieť k úspechu nášho podnikania.

S tým, čo všetko máte na starosti, by si niekto iný nevedel rady. Máte ešte čas na koníčky? A aké to sú?
Úprimne obdivujem a zároveň aj trochu ľutujem ľudí, ktorí žijú iba svojou prácou vo dne v noci a nezostáva im čas na určitú kompenzáciu pracovného vyťaženia a tlaku pomocou koníčkov. V mojom prípade je to hra golfu a silná podpora mojim obľúbeným, avšak neúspešným, futbalovým a hokejovým tímom. Všetky tieto "záľuby" ma permanentne učí k pokore.

Čo deti, manželka?
Stručne povedané moja rodina je moja najväčšia životná výhra a hlavný predpoklad a základ úspechu v pracovnom živote. Hovorí sa "zasaď strom, postav dom a sploď syna". V mojom prípade mám skvelú ženu a dvoch synov, postavil som dva domy a zasadil mnoho stromov. Všetci sú zdraví a synovia úspešne študujú. Čo viac si môžem priať?

Každý z nás vyberá zo svojej profesijnej dráhy niečo, čoho si obzvlášť považuje. Čo je to vo vašom prípade?
Akvizícia Insia. Stručne, jasne, výstižne.


 

Ďakujem vám za rozhovor.


Dagmar Šístková, oPojištění.cz

Zdroj: MARSH

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články