Petra Fenclová zvolená predsedníčkou predstavenstva INSIA a.s.


			Petra Fenclová zvolená predsedníčkou predstavenstva INSIA a.s.

Doterajší predseda predstavenstva, Petr Marek, sa v budúcnosti zameria viac na ďalší rozvoj spoločnosti z pozície akcionára. 


Petra Fenclová do spoločnosti nastúpila pred ôsmimi rokmi na pozíciu maklér firemného poistenia a právnik. V súvislosti s dynamickým rozvojom siete partnerov v Českej republike aj na Slovensku sa zamerala na ich podporu a zaistenie vnútorného chodu spoločnosti, najmä v oblasti právneho poradenstva.

V júli 2008 sa stala predsedníčkou dozornej rady a v  apríli 2012 bola menovaná výkonnou riaditeľkou spoločnosti so zodpovednosťou za zaistenie a vedenie prevádzkových záležitostí spoločnosti a internej komunikácie. Spoločne s najväčším svetovým poisťovacím maklérom Marsh sa podieľa na rozvoji a expanzii siete INSIA na zahraničné trhy.

Petr Marek oznámil svoj zámer odísť z exekutívnej pozície spoločnosti a valná hromada toto odstúpenie vzala na vedomie. Podľa jeho slov išlo o dlho zvažovaný a pripravovaný krok: „Po viac než 20 rokoch práce vo vrcholných orgánoch spoločnosti som sa rozhodol opustiť tieto exekutívne pozície a venovať sa ďalším projektom a otázkam ďalšieho rozvoja spoločnosti najmä v oblasti IT technológií.“

Petr Marek naďalej zostáva významným akcionárom INSIA a.s. Na základe výkonu svojich akcionárskych práv navrhol do predstavenstva spoločnosti Mgr. Petru Fenclovú, ktorá bola následne zvolená novou predsedníčkou predstavenstva.

„Veľmi si vážim prejavenú dôveru a som rada, že môžem reprezentovať spoločnosť INSIA, najväčšiu sieť českých a slovenských poisťovacích maklérov, ktorá v roku 2013 dosiahla rekordný nárast 44 % nových kancelárií odborníkov v oblasti finančného poradenstva. Záujem nových členov o vstup do siete INSIA a nárast dosiahnutých obchodných výsledkov považujem za potvrdenie prestížneho postavenia INSIA a jej profesionálneho pôsobenia na poistnom trhu,“ komentovala svoje zvolenie Petra Fenclová.

V súvislosti s výkonom novej funkcie odstúpila Mgr. Petra Fenclová z pozície predsedníčky dozornej rady spoločnosti. Do dozornej rady bola na návrh Petra Marka zvolená Ing. Jana Gromanová, finančná riaditeľka INSIA a.s. a novým predsedom dozornej rady sa stal Richard Radford, výkonný riaditeľ Marsh pre strednú Európu.

INSIA a. s.

Zdroj: INSIA a. s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články