Pri dlhšej maródke nezabúdajte na „lístok na peniaze“


			 Pri dlhšej maródke nezabúdajte na „lístok na peniaze“
25.10.2019 Produkty

Pokiaľ vaša práceneschopnosť časovo prekračuje hranice jedného mesiaca, nezabudnite Sociálnej poisťovni doručiť takzvaný „lístok na peniaze“. 

Aké podmienky tam platia? Pokiaľ práceneschopnosť časovo prekračuje hranice jedného mesiaca, musíte ako poberateľ vždy do piateho dňa nasledujúceho mesiaca doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca, takzvaný „lístok na peniaze“.

Ide o tlačivo Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý vystavuje ku koncu mesiaca ošetrujúci lekár. V ňom potvrdzuje, že PN-ka stále trvá. Zamestnávateľ na tlačive nepotvrdzuje nič.

Ak piaty deň v novom mesiaci pripadá na nedeľu, Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti treba doručiť dopredu, do piatku – tretieho. Sociálna poisťovňa dávku nemocenské môže vyplatiť len na základe tohto tlačiva.

Keď poistenec – poberateľ dávky toto tlačivo nestihne doručiť v stanovenom termíne a doručí ho až po piatom dni v mesiaci, nemocenskú dávku mu Sociálna poisťovňa vyplatí až v ďalšom výplatnom termíne.

Pokiaľ toto tlačivo nedoručí vôbec, Sociálna poisťovňa nemocenské nevyplatí. Ak sa PN-ka týka len dní v rámci jedného mesiaca, napríklad od 3. novembra do 17. novembra, takéto tlačivo jej poberateľ nepotrebuje.

Priemerná PN-ka za prvý polrok 2019 trvala v Slovenskej republike 42 dní, takže predkladanie takýchto „lístkov na peniaze“ je bežnou záležitosťou. Najviac, dlhšie ako 60 dní, maródovali poistenci z okresov Stará Ľubovňa, Poprad a Sobrance. V roku 2018 Sociálna poisťovňa mesačne vyplatila v priemere vyše 121 tisíc dávok nemocenské (za PN), v priemernej výške 268 eur. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články