Zaujímavosť: Salzburská univerzita otvára vzdelávací program v oblasti poisťovníctva


			Zaujímavosť: Salzburská univerzita otvára vzdelávací program v oblasti poisťovníctva
20.5.2022 Zahraničie

Nemecký portál Versicherungswirtschaftheute (VWH) zverejnil informácie o novom vzdelávacom programe na Univerzite v Salzburgu, ktorý sa zameriava na právo a ekonomiku poisťovníctva.

Salzburská univerzita zavádza nový vzdelávací kurz, ktorý po prvýkrát umožňuje postgraduálne paralelné vzdelávanie v oblasti poisťovníctva pre právnikov a ekonómov. Kurz má oficiálny názov "Právo a ekonomika poisťovníctva" a jeho cieľom je vyplniť existujúcu medzeru v domácom vzdelávaní právnikov a ekonómov. 

Koncepcia kurzu vychádza zo skutočnosti, že na úspešné riadenie podniku a realizáciu správnej trhovej stratégie musí ekonóm poznať právne rámcové podmienky a právnik musí poznať ekonomické dôsledky všetkých ponúkaných možností. Právnik musí byť schopný odhadnúť ekonomický vplyv určitých opatrení a ekonóm musí poznať nielen regulačné hranice poisťovníctva, ale aj voľnosť, ktorú poskytuje právny rámec.

Autori tohto kurzu tiež zdôrazňujú, že tvorba nových poistných produktov je spojená s požiadavkami zmluvného práva, napríklad v zmysle poloverejných noriem poistného práva alebo práva týkajúceho sa všeobecných poistných podmienok. Tvrdia, že len ak poznáme hranice požiadaviek dohľadu, môžeme naplno využiť voľný priestor pre podnikateľskú činnosť.


Mohlo by vás zaujímať: Daň z poistenia za rok 2021 je vyššia o takmer 5 miliónov eur


Tento školiaci kurz pozostáva zo štyroch modulov. Modul 1 sa okrem úvodu do súkromného poistenia zaoberá aj podmienkami založenia poisťovne a požiadavkami na jej kapitálové vybavenie. Modul 2 sa zaoberá rôznymi systémami riadenia, ako je riadenie rizík, dodržiavanie predpisov a ochrana údajov.

V module 3 sa štúdium zameriava na právne rámce, ktorými sa riadi poistná zmluva, vrátane návrhu poistného produktu a jeho schvaľovania, pričom nevynecháva ani výpočet poistného. V module 4 sa pozornosť zameriava na rôzne kľúčové procesy riadenia podniku, medzi ktoré patria najmä obchodovanie, investície, finančné výkazníctvo a zaistenie.


Mohlo by vás zaujímať: Dôchodková reforma: Štyri najväčšie zmeny, ktoré čakajú naše dôchodky


Kvalita každého vzdelávania závisí predovšetkým od zloženia pedagogického zboru. V tejto súvislosti je dôležité, že Salzburská univerzita prijala viac ako 10 renomovaných vysokoškolských učiteľov, odborníkov z praxe a právnikov z Nemecka. Medzi nimi je aj Manfred Wandt, ktorý zastával a stále zastáva vysoké akademické funkcie na univerzite vo Frankfurte nad Mohanom.

Je napríklad členom Nemeckej spoločnosti pre poisťovníctvo a pôsobí v poradnom výbore nemeckého orgánu dohľadu BaFin (Spolkový inštitút pre dohľad nad finančnými službami). Pre odborníkov v Českej republike môže byť tiež dôležité vedieť, že bol jedným z európskych expertov, ktorí v roku 2007 alebo 2009 pripravili na objednávku Európskej komisie takzvané Zásady európskeho poistného zmluvného práva (PEICL).   

Výučba tohto nového predmetu sa začne koncom septembra 2022. Ďalšie informácie možno získať na webovej stránke uvedenej univerzity. Otázky môžete posielať na adresu: studienberatung@smbs.at.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články