Nemecko: V životnom poistení sa očakáva silná nová produkcia


			Nemecko: V životnom poistení sa očakáva silná nová produkcia
22.12.2021 Zahraničie

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) informoval o tom, že nemeckí poisťovatelia prevádzkujúci životné poistenie očakávajú v tomto roku značný nárast novej produkcie.

Títo poisťovatelia vraj pociťujú hospodársky vzostup, ktorý nastal po útlme spôsobenom COVID-19.
 
Životné poistenie zostáva podľa GDV v Nemecku kľúčovým pilierom v súkromnom zabezpečení na starobe. Nová produkcia získala podľa Jörga Asmussena, výkonného riaditeľa GDV, po pomalom štarte v priebehu roku 2021 značnú dynamiku.
 
V prvom polroku 2021 vzrástol počet novo uzavretých poistných zmlúv životného poistenia o cca 5 % na zhruba 2,2 mil. Pozitívne sa vyvíjala situácia predovšetkým pri novo uzavretých poistných zmluvách životného poistenia s bežne plateným poistným. Prírastok v tejto kategórii obchodu predstavoval približne 14 %. V prípade poistenia pre prípad invalidity sa počet novo uzavretých poistných zmlúv zvýšil o 13,5 % na zhruba 211 000 zmlúv.
 
GDV vychádza z toho, že tento pozitívny trend by mal pokračovať až do konca tohto roka. K priaznivému vývoju prispieva obzvlášť zamestnanecké dôchodkové poistenie. Účinná je vraj hlavne podpora osôb s nízkymi zárobkami.
 
Asmussen zdôraznil, že nastupujúca vláda by mala daný príspevok valorizovať, to znamená nadviazať na súčasný vývoj miezd, aby bol udržaný vzostupný trend. Aj model sociálneho partnerstva má podľa neho potenciál. GDV odhaduje, že v celom roku 2021 by sa mal v Nemecku počet novo uzavretých zmlúv životného poistenia priblížiť k hranici 4,8 mil. zmlúv. To zodpovedá prírastku zhruba vo výške 4 %. Hrubé predpísané poistné z tohto nového obchodu by sa mohlo v roku 2021 zvýšiť cca o 6 % na zhruba 10 mld. EUR.
 
Na zamestnanecké dôchodkové poistenie by mala pripadnúť každá piata novo uzavretá poistná zmluva, a dokonca jedna štvrtina hrubého predpísaného poistného vyplývajúceho z novej produkcie. Avšak celkové hrubé predpísané poistné životného poistenia by malo podľa odhadu GDV zostať v roku 2021 na úrovni docielenej v roku 2020.
 
Pritom v roku 2020 vykázali životní poisťovatelia, dôchodkové a penzijné fondy hrubé predpísané poistné vo výške cca 103 mil. EUR. Na záver je vhodné doplniť, že hodnota tohto ukazovateľa v roku 2010 predstavovala 90,3 mld. EUR a napr. v roku 2018 potom 92,6 mld. EUR. To značí, že pokiaľ ide o uplynulú dekádu, nemožno hovoriť o nejakom výraznom raste. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články