GDV umožňuje zistiť individuálne živelné prírodné riziko v mieste bydliska


			GDV umožňuje zistiť individuálne živelné prírodné riziko v mieste bydliska
7.8.2020 Zahraničie

Vlastníci nehnuteľností a nájomníci si teraz môžu v Nemecku celkom jednoducho zistiť individuálne živelné prírodné riziko v mieste bydliska.

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) totiž uviedol do prevádzky novú online „kontrolnú" platformu. 

Fungovanie tejto platformy je pomerne jednoduché. Zainteresovaný spotrebiteľ vloží len poštové smerovacie číslo a dozvie sa, aké škody boli v minulosti v mieste jeho bydliska spôsobené zlým počasím. Konkrétne získa informácie o počte budov, ktoré boli v poslednom roku v danom regióne poškodené, či informácie o najvyšších škodách spôsobených silným dažďom, víchricou, alebo krúpami. K dispozícii sú aj údaje o nebezpečenstve povodní a záplav.

Táto kontrola živelných prírodných rizík má „pohnúť" predovšetkým vlastníkov domov k tomu, aby sa viac venovali zabezpečeniu vlastného majetku. Je to aj reakcia na tú skutočnosť, že v Nemecku chýba zatiaľ celoštátna platforma o živelných prírodných nebezpečenstvách s ľahko zrozumiteľnými informáciami o jednotlivých rizikách a možnostiach prevencie.  

Už pred mnohými rokmi sa konferencia predsedov vlád spolkových krajín, čo je koordinačné grémium, vyslovila v tom zmysle, aby poisťovníctvo predložilo návrhy na vytvorenie príslušnej celoštátnej platformy a ponúkla podporu. Takýto centrálny národný portál verejnej správy nemôže nová online platforma GDV samozrejme nahradiť. Nemeckí poisťovatelia chcú ale prispieť k tomu, aby bolo možné sa vyhnúť škodám, ktoré ohrozujú existenciu ľudí, alebo aby sa rozsah týchto škôd mohol významne znížiť.

Oliver Hauner, ktorý v GDV vedie úsek majetkového poistenia, v tejto súvislosti zdôraznil, že platforma ukazuje finančný dopad zlého počasia, a to konkrétne v danom bydlisku. Tým pádom môže každý zainteresovaný spotrebiteľ lepšie oceniť riziko a vyvodiť z toho patričné ​​závery. Do úvahy pripadá napríklad preverenie poistnej ochrany, realizácia preventívnych opatrení alebo úprava stavebného plánu 

V Nemecku poisťovatelia každoročne vyplácajú poistné plnenie z titulu poistných udalostí spôsobených zlým počasím v priemernej výške 3,7 mld. EUR. Ide o škody na domoch, autách, v domácnostiach i u podnikateľov a v priemysle. V roku 2019 boli hodnotovo najvyššie škody v Bavorsku, Severnom Porýní-Vestfálsku a v Hesensku. Najviac škôd spôsobených víchricou a krupobitím bolo vykázaných v Sársku, Sasku a v Porýní-Falcku.   

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články