Nemeckí poisťovatelia sa obávajú kvôli pandémii o svoj imidž


			Nemeckí poisťovatelia sa obávajú kvôli pandémii o svoj imidž
13.11.2020 Zahraničie

Približne pol roka po vypuknutí globálnej pandémie vyzerá situácia pre nemecké poisťovníctvo podstatne pozitívnejšie ako predtým. Avšak ide o uhol pohľadu – ako sa hovorí, pohár je plný len napoly. Obchod beží, digitalizácia sa presadzuje, ale imidž odvetvie robí poisťovateľom vrásky.

Podiel poisťovní, ktoré vidia v koronakríze šance, predstavuje teraz už 90 %. Na jar bolo takto presvedčených 62 %. To je základný rozdiel v postojoch „predtým a teraz", vyplývajúcich z aktuálnej ankety, realizovanej audítorskou a poradenskou spoločnosťou EY v spolupráci so spoločnosťou V.E.R.S. Leipzig GmbH.

Tiež očakávania týkajúce sa nábehu nového obchodu sú lepšie ako pred pár mesiacmi: 14 % opýtaných už vychádza z predpokladu, že odbor poistenia celkovo mierne porastie. V predchádzajúcej vlne štúdie sa takto optimisticky vyjadril jeden jediný respondent medzi poisťovňami. U 12 z 30 oslovených sa nový obchod vyvíjal už od vypuknutia krízy pozitívne.  

Cez 60 % poisťovateľov očakáva rastúci dopyt po poistení prerušenia prevádzky a pre prípad výpadku akcií počnúc prelomom roku 2020 a 2021. 59 % respondentov už teraz vidí väčší záujem o zmluvy v oblasti pripoistenia zdravia.„Pod čiarou" počítajú nemecké poisťovne s plusovými prírastkami pri poistení právnej ochrany, poistení storna cesty, pri rizikovom životného poistení a poistení pre prípad pracovnej neschopnosti. 

Pätina očakáva prepúšťanie

Rovnako ako na jar počíta 20 % podnikov s tým, že v nadchádzajúcich 2 rokoch dôjde skôr k zníženiu stavu personálu. Avšak na druhej strane tiež 35 % opýtaných úplne vylučuje prepúšťanie – to si netrúfol vyhlásiť na jar ani jediný respondent. S rastom poistného počíta 12 % oslovených, zatiaľ čo na jar bolo zástancov tohto trendu ešte 21 %. 

„Po počiatočnej neistote si odvetvie poisťovníctva medzitým na zmeny spôsobené pandémiou dobre zvyklo a nastavilo sa na ne. Nielen to: ako každá kríza aj covid-19 priniesol súčasne tiež šance. Je úplne zrejmé, že potrebná transformácia smerom k digitalizácii a premene obchodných modelov je možná a potrebné ju vykonať v poisťovacích spoločnostiach dôslednejšie. V budúcnosti sa presadia len také firmy, ktoré budú vedieť používať tie najlepšie digitálne riešenia vo všetkých odboroch svojej činnosti, "vyhlásil Thomas Korte, riadiaci partner a šéf sekcie poisťovníctva v spoločnosti EY Nemecko.  

COVID-19 ako urýchľovač

Podľa poslednej vlny štúdie vidia všetci poisťovatelia zreteľný digitalizačný posun, ktorý bol vyvolaný skúsenosťami počas pandémie. Celých 93 % respondentov vidí príležitosti v pružnejšom nastavení obchodných modelov a 60 % očakáva modernejší odbyt. „Rýchla a lepšia starostlivosť o zákazníkov cez priame obchodné modely môže pomôcť zlepšiť imidž poisťovní," usudzuje Prof. Fred Wagner, člen vrcholového vedenia Inštitútu pre poisťovacie vedy na Univerzite Lipsko. 

Lenže aj naďalej 20 z 30 oslovených poisťovní sa obáva, že koronakríza bude mať negatívny vplyv na imidž poistenia. Fred Wagner to vidí inak: „Práve teraz v čase krízy majú poisťovne šancu ukázať sa ako partner na strane klientov a vylepšiť pozíciu svojich spoločností – a to bude dlhodobo pôsobiť pozitívne na ich imidž. Naopak rušivé a negatívne sú doterajšie spory a diskusie o krytí z poistenia proti prerušeniu prevádzky."

Viac ako polovica respondentov (54 %) vyplatila mimoriadna plnenie nad rámec zmlúv za vzniknuté škody. Zároveň poisťovne prispievali zbierkami na zdravotnícke zariadenia a pomocné fondy. 42 % opýtaných podporovali miestne zariadenia v kríze. Vo vzťahu k imidžu podľa 93 % respondentov pomáha pohotové nastavenie pružnej komunikácie so zákazníkom, podľa 74 % upevní povesť poisťovní ich snaha v podobe mimoriadnych poistných plnení.  

Tlak na poisťovne trvá

Takmer všetci (97 %) stále vidia ďalšie výzvy: najmä v oblasti nového obchodu (87 %) a správy kapitálových rezerv (83 %). Aj tak ale podiel oproti jarnej vlne ankety výrazne poklesol. Naopak posilnili starosti poisťovní vo sfére informačnej techniky a organizácie provozu. Podľa názoru oslovených porastie u mnohých poisťovacích produktov škodová kvóta, najmä pri prerušení prevádzky, výpadku akcie či storna cesty. Navyše sa u viac ako polovice podnikov (54 %) vyvíja negatívne výnos z kapitálových rezerv. 

K čomu to povedie? „Dlhodobo budeme svedkami rastu počtu transakcií a spojenia medzi poisťovňami na trhu," očakáva Thomas Korte zo spoločnosti EY, kde sa zaoberá aj stratégiami poisťovní v Nemecku a v Európe. „Pretože koronakríza núti podniky, aby preskúmali celé svoje portfólio a zavádzali nové obchodné modely. Z toho môžu vznikať nároky, ktoré niektoré poisťovne nebudú prípadne schopné samy zvládať. A tam vznikne priestor pre investorov k atraktívnym akvizičným a integračným príležitostiam." 

Na účely štúdie oslovili EY a V.E.R.S. Leipzig GmbH v septembri 30 zástupcov predstavenstiev alebo iných vrcholných manažérov z poisťovní v Nemecku a v Rakúsku. Tí už odpovedali aj na prelome marca a apríla 2020. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články