Spoločnosť Stonegate podala žalobu v hodnote 845 miliónov GBP na tri veľké poisťovacie spoločnosti


			Spoločnosť Stonegate podala žalobu v hodnote 845 miliónov GBP na tri veľké poisťovacie spoločnosti

V rámci prebiehajúceho sporu medzi odvetviami pohostinstva a poisťovníctva oznámila spoločnosť Stonegate, najväčšia britská sieť krčiem, že žaluje trojicu poisťovní za straty, ktoré utrpela počas pandémie.

Podľa denníka Financial Times (ďalej len „denník FT“) spoločnosť, ktorú podporuje súkromná kapitálová investičná skupina TDR Capital, požaduje v rámci žaloby podanej na londýnskom najvyššom súde na poisťovne MS Amlin, Liberty Mutual Insurance Europe a Zurich 845 miliónov GBP.

Spoločnosť Stonegate tvrdí, že poistné plnenie, ktoré kryje prerušenie prevádzky a súvisiace straty, sa počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 malo viackrát uplatniť. Podľa súdnych dokumentov spoločnosť Stonegate uviedla, že poistné spoločnosti nespochybňujú, že poistky mali byť vyplatené, trvajú však na tom, že ich finančná zodpovednosť je obmedzená na 17,5 milióna GBP, z ktorých už bolo vyplatených 14,5 milióna GBP.

Denník FT uviedol, že spoločnosť Stonegate sa k žalobe odmietla vyjadriť.

Otázka, či by malo byť poistné plnenie za prerušenie prevádzky vyplatené po viacnásobných obmedzeniach pohybu v krajine, je spornou záležitosťou už od prvého zatvorenia prevádzok v marci 2020, ktorá vyústila do viacerých súdnych sporov.

Denník FT poukázal na skutočnosť, že aj ďalší velikán v odvetví pohostinstva, spoločnosť Various Eateries (vlastník siete reštaurácií Strada a Coppa Club), podal žalobu vo výške 16,3 milióna GBP na svoju poisťovňu Allianz v spore o jej poistné krytie na prerušenie prevádzky. Podľa predmetnej žaloby poisťovňa Allianz tvrdí, že jej finančná zodpovednosť je obmedzená na 2,5 milióna GBP.

„Som toho názoru, že ak [podniky] skutočne platia poisťovacím spoločnostiam dodatočné poistné na ochranu pred epidémiami a pandémiami, ich automatickou reakciou by malo byť vyplatenie poistného plnenia,“ uviedol pre denník FT Hugh Osmond, zakladateľ spoločnosti Various Eateries.

Spoločnosť Corbin & King (vlastník londýnskych reštaurácií vrátane The Wolseley a The Delaunay) a skupina hotelierov na čele so spoločnosťou Black & White Hospitality (ktorá prevádzkuje reštaurácie Marco Pierre White) tiež podávajú žaloby voči svojim poisťovniam v súvislosti s pandémiou COVID-19. Denník FT uviedol, že tieto prípady sú reakciou na rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva o poistení prerušenia prevádzky.

„Rozsudok Najvyššieho súdu zodpovedal množstvo otázok týkajúcich sa štandardného znenia [zmlúv] a viedol k urovnaniu mnohých sporov,“ uviedol pre denník FT David Greene, vedúci partner právnickej firmy Edwin Coe. „Stále však budú existovať prípady, kedy sa poisťovatelia nebudú vedieť zhodnúť na znení alebo konkrétnych okolnostiach, čo bude viesť k sporom.“

V správe o súdnych dokumentoch týkajúcich sa tohto prípadu denník FT uviedol, že spoločnosť Stonegate odhaduje, že jej celkové straty plynúce z prerušenia prevádzky a súvisiacich okolností v období od februára 2020 do 11. apríla 2021 dosiahli 481 miliónov GBP a predpokladá, že ďalšie straty od apríla 2021 do roku 2023 – obdobie odškodnenia podľa poistnej zmluvy – by mohli dosiahnuť 365 miliónov GBP.

Spoločnosť Stonegate uviedla, že má nárok na poistné plnenie za prerušenie prevádzky na základe ustanovení poistnej zmluvy, ktoré sa vzťahujú na prítomnosť nákaz podliehajúcim povinnému hláseniu v blízkosti jej priestorov, a na základe nárokov z titulu odoprenia prístupu zákazníkom do svojich priestorov a núteného uzavretia prevádzky.

Podľa denníka FT spoločnosť Zurich uviedla, že nebola hlavným poisťovateľom v poistnej zmluve so spoločnosťou Stonegate, poskytla jej však určité krytie a vykonala už aj predbežné vyrovnanie. Spoločnosti MS Amlin a Liberty Mutual sa k záležitosti odmietli vyjadriť.

Spoločnosť Various Eateries vo svojej žalobe tvrdí, že každé prerušenie prevádzky v jej desiatich podnikoch „viedlo k viacnásobnému uplatneniu ustanovenia o nákaze (a teda k vzniku viacnásobných poistných udalostí)“.

Denník FT uverejnil spoločné vyhlásenie spoločností Allianz a Various Eateries, kde tvrdia, že „spolupracujú“ na získaní súdneho rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa poistnej zmluvy, ktoré neboli vyriešené rozsudkom Najvyššieho súdu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články