Pomôže poisťovníctvo získať dôveru obyvateľov v autonómne vozidlá?


			Pomôže poisťovníctvo získať dôveru obyvateľov v autonómne vozidlá?

Kým snahy o vývoj a uvedenie autonómnych áut do prevádzky sa stále zrýchľuje, nová štúdia odhalila, že americkí spotrebitelia sú skeptickí vzhľadom na technológie. Súčasne sa ukázalo, že bezpečnosť automatického riadenia môže mať svojho veľkého ambasádora.

Áno, poisťovne totiž môžu mať najlepšiu pozíciu v tom, aby odpovedali verejnosti na jej otázky ohľadom bezpečnosti prevádzky automatických vozidiel, čím by sa otvorila cesta pre ich väčšiu akceptáciu. Zďaleka nie všetci spotrebitelia sú totiž uzrozumení s automatizovanými autami. 40 % z nich nevidí v tomto pokroku žiadnu výhodu a 42 % respondentov sa vyjadrilo, že by nejazdili v autonómnom vozidle bez ohľadu na to, aký pokrok dosiahli technológie. To sú hlavné výsledky štúdie uskutočnené firmou J. D. Power a Národnou asociáciou vzájomných poisťovní (National Association of Mutual Insurance Companies). 

A práve bezpečnosť je hlavným dôvodom, prečo konzumenti odmietajú prijať samostatné auta. Výskum agentúry J. D. Power, ktorého sa koncom tohtoročného augusta zúčastnilo 500 klientov s poistením auta, odkryl niektoré významné fakty, týkajúce sa tejto prudko sa vyvíjajúcich technológií: 

  • Takmer rovnaký podiel respondentov uvádzal bezpečnosť ako výhodu autonómnych áut (19 %), ako tých, ktorí naopak bezpečnosť videli ako nevýhodu (17 %).
  • Bezmála polovica opýtaných (45 %) sa vyjadrila, že pred posadením do takého vozidla by musela mať istotu 100 % bezpečnosti.
  • Len 17 % oslovených si myslelo, že dosiahnutá úroveň bezpečnosti pri testoch automatických vozidiel je pre nich dostatočná natoľko, aby do neho sadli.
  • 73 % respondentov povedalo, že by celkom určite alebo pravdepodobne nenahradili doterajší spôsob prepravy tým v plne automatizovaných v autonómnych vozidlách. 


Taktiež vyšlo najavo, že konzumenti síce dôverujú publikovaným faktom okolo autonómnych áut, ale pokiaľ ide o témy spojené s bezpečnosťou, najviac veria poisťovniam. Celých 35 % respondentov vo vyššie uvedenej štúdii uvádzalo, že by najviac dôverovali záverom testov bezpečnosti autonómnych vozidiel, ak by ich vykonával Poisťovací ústav pre bezpečnosť na cestách a jeho pobočky (Institute for Highway Safety), prípadne Inštitút pre cestné škody (Highway Data Institute). Ďaleko za subjektami z odboru poisťovníctva sa umiestnili samotní výrobcovia áut (12 %), federálna vláda (9 %) a vlády jednotlivých amerických štátov (4 %). 

Opýtaní sa odvolávali na to, že podľa nich má odvetví poistenia (34 %) väčší záujem na bezpečnosti áut než ich producenti (26 %) alebo technologické firmy (23 %), a to aj keď väčšina respondentov je presvedčená, že hlavnou motiváciou každého sektora je dosiahnutie zisku.  

To, či budú autonómne autá pripustené do prevádzky na cestách, závisí pravdepodobne na uspokojení požiadaviek verejnosti, aby preukázali potrebný stupeň bezpečnosti. Aj v minulosti bolo poisťovníctvo hlavným advokátom bezpečnostného pokroku v automobiloch. Vždy vítalo a zohľadňovalo rôzne nové prvky zabezpečenia posádky, či už išlo historicky o bezpečnostné pásy, airbagy, alebo v poslednej dobe autokamery. 

Výsledky štúdie J.D. Power o akceptácii automatických vozidiel a o ich poistení boli prezentované 9. októbra na konferencii NAMIC's The Future of Auto Summit, ktorá sa konala na Michiganskej univerzite. Jeden zo spoluautorov výskumu, federálny expert Tom Karol, v štúdii uviedol toto: „Konzumenti sledujú poisťovne, ktoré by podľa nich mali stanoviť spoľahlivú úroveň bezpečnosti. Tento výskum ukazuje, že je absolútne nevyhnutné, aby sektor poistenia bol zahrnutý do okruhu subjektov, ktoré môžu verejnosť presvedčiť o dôveryhodnosti autonómnych áut.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS