Roboti a umelá inteligencia ovládnu poisťovníctvo, tvrdí štúdia


			Roboti a umelá inteligencia ovládnu poisťovníctvo, tvrdí štúdia

Roboti a umelá inteligencia stále viac zasahujú do pracovných procesov vo vnútri poisťovní.

Aj keď tam stále ešte prevládajú štandardné líniové činnosti, budú tieto procesy do budúcnosti oveľa viac späté s databázami a budú prebiehať automaticky. K týmto záverom dospeli Švajčiari v štúdii spoločnosti Adcubum.

Tento vývoj sa pritom týka všetkých oblastí v poisťovníctve, ako vyplýva zo štúdie. Aby poisťovatelia pokryli všetky potreby poistnej ochrany, budú čím ďalej viac siahať po neštruktúrovaných dátach, akými sú napríklad posty a príspevky na sociálnych sieťach. Okrem toho nastane premena „produktovej mapy" smerom k silnejšie databázovo založenému, z veľkej miery modulárnemu a individuálne prispôsobivému spektru rôznych druhov poistnej ochrany.

To znamená, že produkt bude úplne zostavený pre danú osobu zákazníka, a tým úplne vyhovie jeho špecifickým parametrom – bude jedinečný práve len pre neho. Produkty budú plne automaticky generované a kalkulované pomocou procesov v databáze. Pre výpočet budú využité popri paušálnych štatistík aj doplnkové dáta (o správaní klienta, okolitom prostredí, o škodách a pod.). Aj tie budú v kalkulácii zohľadnené.  

V spracovaní škôd bude väčšina štandardných poistných udalostí podrobená procesu riadenému inteligentným systémom. Živí experti so špeciálnym know-how budú povolávaní už len pre komplikované prípady, aby poradili a likvidáciu „manuálne" posunuli. Dokonca rovnako silno sa automatizácie presadí aj v obchode, kde chatboty a robotizovaní predajcovia budú v stále väčšej miere nahrádzať klasických poradcov z mäsa a kostí. 

„Poisťovníctvo 4.0 vyžaduje univerzálne tímy s presahom know-how a expertných znalostí, ktoré navyše disponujú aj prierezovými zručnosťami a IT kompetenciami. Manažéri budú musieť riadiť tieto interdisciplinárne tímy. Ale je potrebné mať na mysli, že pri vybavovaní škôd a v obchode budú naďalej napriek tomu existovať zákazníci vyžadujúci rokovania s ľudským náprotivkom, nie so strojom," konštatoval na záver Holger Rommel, CEO švajčiarskej spoločnosti Adcubum.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS