Postcovidové poisťovníctvo: Posilní kooperáciu a digitalizáciu


			Postcovidové poisťovníctvo: Posilní kooperáciu a digitalizáciu
2.11.2020 Zahraničie

Amazon a Google sa počas pandémie dôrazne prihlásili o slovo vo sfére poisťovníctva. Viac ako 4 klientov z 10 by boli ochotní dohodnúť si poistenie práve u týchto technologických gigantov. To núti poisťovne v mnohých ohľadoch zmeniť prístup.

Hlavnú pozornosť musia poisťovatelia zamerať na oblasť digitalizácie a súčasne sa snažiť nadviazať zmysluplné kooperácie s InsurTech firmami, a ešte lepšie rovno s technologickými obrami. Píše sa o tom v novom vydaní World Insurtech Report od poradenskej spoločnosti Capgemini. Štúdia sa opiera o kvantitatívne a kvalitatívne dotazovanie tradičných poisťovacích spoločností a firiem vo sfére InsurTechu. Celkom zodpovedalo 175 vysokých manažérov na 26 trhoch sveta.  

COVID-19 ako silný impulz


Koronavirové pandémia zasiahla čiastkové sektory poistného trhu rôznym spôsobom. Všetky oblasti ale zaznamenali zmeny v správaní súčasných zákazníkov. A premenil sa tiež spôsob v získavaní nových klientov. Google alebo Amazon nastavili latku v tomto smere latku veľmi vysoko. Či už sa jednalo o zabezpečenie procesov, prípadne o reakčné lehoty alebo intuitívnu obsluhu požiadaviek, tieto firmy ponúkli spotrebiteľovi zo svojej podstaty špičkové služby. 

Efekt? Kým ešte v roku 2016 prejavilo ochotu poistiť sa u technologických firiem u 17 % respondentov, v apríli 2020 by k takémuto kroku bolo ochotných celých 44 % opýtaných. Ešte na začiatku tohto roka predstavoval podiel pripravených ešte  „len" 36 %. Aby teda tradiční poisťovatelia zostali konkurencieschopní, musia výrazne pokročiť v zlepšení svojej proklientskej orientácie, inteligentných procesoch, produktovej flexibilite i otvorených ekosystémoch.  

Pripravenosť k spolupráci

Hranice medzi poisťovňami, InsurTechem, BigTechem a technologickými partnermi sa bude čoraz viac stierať. Capgemini detekoval rastúce ochotu aktuárů k spolupráci v brandži poisťovníctve. Väčší záujem o spoluprácu medzi InsurTechem a poisťovňami je stále ešte na strane mladých firiem (83% opýtaných chce kooperovať s poisťovňou). Rastie však aj na strane poisťovní (67%). Kooperácii s firmami špecializovanými na technológie si želá 85% zástupcov InsurTechu. A konečne užšie prepojenie s BigTechem si vie predstaviť viac ako 60 % poisťovateľov a viac ako 60 % manažérov z radov insurtech firiem.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články