Poisťovníctvo v roku 2018: Richard Strapko, generálny riaditeľ poisťovne Aegon


			Poisťovníctvo v roku 2018: Richard Strapko, generálny riaditeľ poisťovne Aegon
10.4.2018 Poistný trh

Kľúčovou témou posledných rokov sa v poisťovníctve stala digitalizácia. Ako prezrádza v rozhovore Richard Strapko, generálny riaditeľ poisťovne Aegon, práve ňou sa snažia docieliť, aby  klientom a obchodným partnerom ponúkli vyšší používateľský komfort s väčšou efektivitou práce pri správe poistných služieb. 

Čo dôležité sa vo vašej spoločnosti udialo vlani? Čo ste vylepšili či inovovali v prospech klientov?
V poisťovni Aegon sme si vedomí, že v rámci inovácií je rovnako dôležité rozvíjať nielen samotné poistné produkty ale i zodpovedajúci klientsky servis. V roku 2017 sme našim klientom i obchodným partnerom predstavili viaceré inovácie v oboch týchto oblastiach.

V rámci produktového portfólia sme nedávno predstavili úplne nový prístup k poisteniu závažných chorôb. Naše inovované poistenie okrem štyroch najčastejších chorôb Slovákov kryje vo forme doplnkového poistenia i zdravotné následky neobmedzeného počtu ochorení – bez skúmania diagnóz.

Náš nový prístup k poisteniu závažných chorôb bol krok správnym smerom. Za rok a pol od uvedenia nového doplnkového poistenia si ho vybralo takmer 10-tisíc našich klientov.

V uplynulom roku sme s podobným prístupom inovovali doplnkové poistenia pre prípad invalidity. Sú to poistenia, ktoré vychádzajú nielen z aktuálnych štatistík, ale zohľadňujú aj reálnu situáciu na úradoch so zdĺhavým priznávaním invalidných dôchodkov. Naše poistenie dnes pomáha klientom finančne zvládať dlhé obdobie medzi diagnostikovaním ochorenia a priznaním invalidného dôchodku.

Máte nejaké novinky, aj pokiaľ ide o váš klientsky servis?

Čo sa týka klientskeho servisu, kľúčovou témou posledných rokov sa stala digitalizácia. Digitalizáciou sa snažíme docieliť, aby sme klientom a obchodným partnerom ponúkli vyšší používateľský komfort s väčšou efektivitou práce pri správe poistných služieb. V roku 2017 sme predstavili nové funkcionality v službe WebKlient, ktorú aktuálne využívajú tisíce našich klientov. Ďalej sme zaviedli možnosť online platieb a online poistného hlásenie v rámci poistenia majetku.

Richard Strapko_Aegon

Na ktorých dôležitých procesoch aktívne pracujete a čo je pre vás v danom období najťažšie?

Naše kroky dnes smerujú hlavne k už spomínanej digitalizácii. V uplynulom roku sme výrazne inovovali i servis určený nielen klientom, ale i našim obchodným partnerom. V septembri sme im predstavili novú aplikáciu s názvom Zmenový expert. Táto online služba ponúka možnosť vykonávať technické zmeny priamo v zmluvách či simulovať modely s projekciami odkupnej hodnoty pri troch úrokových sadzbách.

Som presvedčený, že nová aplikácia výrazne uľahčí prácu sprostredkovateľov, čoho dôkazom je aj to, že už počas prvých troch mesiacov od jej spustenia bola využitá viac ako 7- tisíckrát. Na procese digitalizácie služieb plánujeme kontinuálne pracovať i v tomto roku.

Okrem témy digitalizácie sa svedomito venujeme príprave na implementáciu GDPR - nových pravidiel smerujúcich k vyššej ochrane osobných údajov. Na Slovensku budeme ďalej pozorne sledovať situáciu s návrhom na novú poistnú daň a novú reguláciu v rámci vyplácania odmien pre finančných sprostredkovateľov.

Mení sa podľa vás vzťah klientov k poisteniu i produktom ktoré poskytujete v poslednom období?
Ktoré vaše produkty prechádzajú najväčšími zmenami? Čo žiada trh?

Ak by sme zamerali na požiadavky trhu, v posledných rokoch sa mení preferencia požadovanej poistnej ochrany. V minulosti prevládal záujme o investičné životné poistenie so sporiacou časťou, dnes sa záujem otáča k rizikovému poisteniu. Klienti majú záujem o celoživotné finančné zabezpečenie pre prípad úrazu, závažného ochorenie či inej nepriaznivej udalosti.

Rovnako sa intenzívne zaujímajú i o doplnkové služby či vernostné programy. Práve tejto oblasti sa intenzívne venujeme i v Aegone, pričom ponúkame rôzne formy bonusového mimoriadneho krytia, bezplatné navýšenie poistných súm, konzultácie s lekármi, zľavové kupóny či iné vernostné a lojalitné odmeny.

Na akých novinkách staviate tento rok 2018 a kde vnímate potenciál, ktorým sa chcete uberať?

Hneď v úvode roka sme predstavili nové doplnkové poistenie pre prípad úmrtia. Takmer tretina Slovákov zomiera ešte počas produktívneho veku. Doplnkové poistenie úmrtia dokáže zabezpečiť finančnú stabilitu rodiny práve vtedy, keď príde k najhoršej životnej strate.

Väčšina rodín musí v týchto ťažkých chvíľach riešiť zložité a veľakrát až existenčné otázky, ktoré sa viažu k strate príjmu, plneniu finančných záväzkov či zachovaniu rovnakej úrovne a kvality života.

Najviac sú ohrozené rodiny s nesplatenými úvermi či školopovinnými deťmi. Pozostalostné dôchodky od štátu nedokážu plne kompenzovať výpadok príjmu. Naše poistenie ponúka balík komplexného krytia pre prípad úmrtia, ktorý obsahuje tri rôzne formy výplaty poistnej sumy.

Variabilita poistnej sumy zodpovedá situáciám, ktorým pozostalí čelia najčastejšie: udržaniu rovnakej životnej úrovne, úhrade finančných záväzkov či vykrytia nevyhnutných výdavkov. V oblasti služieb klientom plánujem ďalší rozvoj online servisu – či už pri správe poistných zmlúv alebo v procese hlásenia poistných udalostí.

Dve otázky na telo pre top manažéra:


Čo považujete ako manažér za svoj najväčší úspech i bod zlomu počas kariéry v poisťovníctve?

Slovenský poistný trh prešiel za posledné roky výraznými zmenami. Teší ma, že väčšina z nich smeruje k prospechu klienta. Nezmyselné prepoisťovanie klientov, vystriedal záujem o poskytovanie kvalitného servisu, profesionálneho finančného poradenstva a komplexnej poistnej ochrany. I samotní klienti sú dnes oveľa viac erudovaní. Študujú ponuky jednotlivých poisťovní, porovnávajú rozsah krytí. Dnes majú všetci veľkí hráči na trhu záujem na zvyšovaní finančnej gramotnosti nášho obyvateľstva.“

Volíte vo firme k zamestnancom skôr manažérsky alebo líderský prístup? Aký máte DNA vzorec na dosiahnete úspechu?  

Riadim sa pravidlom, ktoré hovorí o význame dobrých spolupracovníkov. Mám šťastie na kolegov, ktorí sú profesionáli a odborníci vo svojich oblastiach pôsobnosti. Ja sa snažím vytvoriť im vhodné pracovné prostredie a poskytnúť slobodu v rozhodovaní. V našej poisťovni si strážime princíp otvorenej komunikácie a rodinnej atmosféry, ktorá u nás panuje.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS