Poisťovníctvo by malo intenzívnejšie zavádzať moderné technológie

17.11.2017 Poistný trh

Nová právna úprava v oblasti distribúcie poistenia by mala do procesu predaja poistných produktov priniesť viac transparentnosti.

Ale tiež vyššiu kvalitu služieb, ale tiež vyššiu ochranu spotrebiteľov, a to bez ohľadu na distribučný kanál, ktorý klient pri kúpe poistenia využije.

Zhodli sa na tom v účastníci desiateho jubilejného ročníka konferencie Slovenskej asociácie poisťovní s názvom Poisťovníctvo v 3D o sprostredkovaní poistenia a digitalizácii v poisťovníctve.

O implementácii na Slovensku a v okolitých krajinách diskutovali na konferencii zástupcovia piatich európskych krajín. Z porovnania prístupov jednotlivých regulátorov vyplynulo, že keď dvaja robia to isté (transpozícia smernice), nie je to vždy to isté (národná legislatíva).

Poisťovníctvo je v používaní nových technológií stále v štartovacích blokoch, čo sa musí zmeniť," povedal vo svojej prezentácii Digitálna revolúcia v poisťovníctve Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska.

Výzvu pre poisťovníctvo vidí v oblasti digitalizácie v individualizácii produktu na základe modelov správania sa zákazníka z dát, ktoré sú o ňom dostupné. Napriek relatívne nízkej digitálnej gramotnosti kľúčom úspechu poisťovní do budúcna je ponuka produktov, ktoré zosúladia potreby klientov a zároveň myslia na možné rizikové situácie, ako strata dát, prerušenie rozhrania človek-stroj, hackerský útok a pod., s využitím všetkých dostupných komunikačných kanálov.

Digitálne inovácie však musia byť podporené takým regulatórnym prostredím, ktoré inovácie podporuje a nebrzdí," podotkol vo svojom vystúpení William Vidonja z Európskej federácie poisťovní a zaisťovní.

Zdroj: TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články