Moody’s: Negatívny výhľad pre európske poisťovníctvo


			Moodys: Negatívny výhľad pre európske poisťovníctvo
22.1.2021 Zahraničie

Ratingová agentúra Moody’s vyjadrila negatívny názor na perspektívy európskeho poisťovníctva. 

Príčinou takéhoto hodnotenia sú predovšetkým účinky nízkych úrokových sadzieb a dopady koronavírusovej krízy. Vplyv týchto faktorov je vraj najviac pociťovaný v životnom poistení a u kompozitných poisťovateľov. Lepšie to podľa Moody’s vyzerá v segmente podnikateľských poistení.

Prognóza americkej ratingovej agentúry Moody’s vykonaná na základe viacerých analýz počíta s nízkymi úrokmi aj v ďalšom období. Trhová situácia bude vraj znižovať výnosy z investícií a zároveň vyvolávať tlak na výsledky životných poisťovateľov. Poisťovacia činnosť životných poisťovateľov bude zaťažená rastúcim počtom nezamestnaných. Moodys predpokladá, že navyše bude tento segment čeliť reštrikciám zo strany dohľadu, nízkym úrokom a nedostatku vhodných poistných produktov. To všetko zhorší príjmovú situáciu.  

Očakávaný pokles hrubého domáceho produktu bude limitovať rast v segmente neživotného poistenia. Aj keď poisťovatelia neživotným poistením by nemali trpieť tak ako poisťovatelia prevádzkujúci životné poistenie, tak napriek tomu bude mať najmä pokles úrokov vplyv na ich výsledky.

V prognóze Moody’s je zakomponovaný priemerný pokles investičných výnosov o 10 % a zisku o 2 - 3 %. Benjamin Serra, prvý viceprezident spoločnosti Moody’s Investors Services, v tejto súvislosti zdôraznil, že negatívny výhľad je založený na extrémne nízkych úrokových sadzbách a kroku späť, pokiaľ ide o ekonomickú koncentráciu, v roku 2020. Tieto aspekty budú poisťovateľa naďalej zaťažovať ako v oblasti príjmov, tak i ziskov. Makroekonomický šok navyše zvýši riziká pre solventnosť a kvalitu aktív. 

Dohľad nad kompozitnými poisťovateľomi zostane intenzívny a diskusia okolo poistenia pre prípad zatvorenia podniku neutíchne. Životní poisťovatelia budú ďalej hľadať vhodné poistné produkty, aby si zaistili trhové podiely voči konkurencii – správcom aktív a bankám. To všetko sa bude podľa Moodys odohrávať na pozadí znižujúcich sa výnosov z investícií. Aby tomu mohli zvlášť životní poisťovatelia čeliť, budú investovať do rizikovejších aktív.  

Vo všetkých segmentoch by však vývoj nemusel byť tak negatívny. Moody’s očakáva, že poisťovatelia prevádzkujúci podnikateľská poistenie budú profitovať z rastúcich sadzieb, ktoré boli uplatnené v roku 2020. Tento trend by mohol pokračovať.

Na druhej strane sa dá predpokladať, že v tomto segmente sa výrazne zostrí konkurencia, čo môže zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu poistných sadzieb. Moody’s v budúcom roku očakáva nárast fúzií a akvizícií. V poisťovacej činnosti sa bude vraj naďalej výrazne prejavovať poistenie kybernetických rizík, regulačné zásahy a ekológia.   

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS