Firmy nesprávne reagujú na rast cien komodít


			Firmy nesprávne reagujú na rast cien komodít

Mnohé spoločnosti hľadajú rýchle úspory, najčastejšie v oddialení investícií, prepúšťaní, odkladajú vzdelávanie zamestnancov, znižujú výdavky na vývoj a výskum, či marketing. 

Náklady však treba znižovať inak a systematicky, upozorňuje odborník ERA Robert Balheim.

Ceny komodít rastú a dopady na zvyšovanie nákladov pocítili aj firmy na Slovensku. Ako však konštatuje odborník nadnárodnej spoločnosti ERA, firmy reagujú na situáciu vo väčšine prípadov nesprávne.

Mnohé firmy hľadajú najmä „ľahko dostupné“ úspory, najčastejšie v oddialení investícií, znižovaní počtu zamestnancov, odkladaní vzdelávania zamestnancov, znižovaní výdavkov na vedu a výskum, či marketing. Znižovanie nákladov však musí byť systematické, procesne správne a veľmi dobre implementované, len tak sa dosiahne dlhodobý vplyv,“ upozorňuje Robert Balheim, partner spoločnosti Expense Reduction Analysts.

Nadnárodná spoločnosť ERA patrí k svetovo vedúcim špecialistom v riadení a optimalizácii nákladov firiem a s tým súvisiacich procesov.

Nastavenie procesov

Slovensko nie je izolované, takže sa ani tuzemské spoločnosti nevyhli globálnemu zvyšovaniu cien, a to bez ohľadu, či vyrábajú na domácom trhu, alebo vyvážajú do zahraničia.

Globálne zmeny sa vždy prejavia v nejakom časovom posune aj u nás. Samozrejme, každú firmu to môže zasiahnuť v inom časovom horizonte v závislosti od nastavenia zmlúv s dodávateľmi,“ konštatuje Robert Balheim. Ak majú fixované dodávateľské ceny na dlhšie obdobie, zväčša majú dostatočný priestor na prípravu a realizovanie opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov.

Ide napríklad o zmenu skladby materiálov vstupujúcich do výrobných procesov, revíziu zmluvných vzťahov v snahe zmierniť negatívny dopad, optimalizovanie vnútorných procesov a dodávateľského reťazca (supply chain). V neposlednom rade musia zmenené vstupy preniesť na svojich odberateľov, najčastejšie upravenou cenou produktov,“ vysvetľuje.

Nárast vstupov je preto vždy individuálny a závisí od sily a schopnosti firiem vyrokovať nové ceny, alebo nájsť lacnejšiu plnohodnotnú zámenu suroviny, prípadne nájsť iné úspory v dodávateľskom reťazci. V čase pandémie však práve v týchto procesoch a pod tlakom robia firmy nie najlepšie rozhodnutia.

Chyby v „sekaní“ nákladov

V snahe čo najrýchlejšie znížiť náklady totiž „sekajú“ aj bez reálnej analýzy tam, kde je to z dlhodobého hľadiska pre strategický vývoj firmy skôr poškodzujúce. „Väčšina firiem naprieč odvetviami,  a to vrátane aj agrorezortu, napríklad robí tú chybu, že zmluvy pokladá už za nemenné a najlepšie možné,“ podotýka.

Často najmä preto, že s odberateľom už spolupracujú dlhé roky, osobne sa poznajú a podobne. „Z našich skúseností však vieme, že práve tu sa zlepšenia a optimalizácia dajú nájsť,“ konštatuje. Ak sa napríklad v dodávateľskom reťazci nedajú vyrokovať lepšie cenové podmienky a úpravy v zmluvách, treba sa pozrieť na to, či sa  súčasných dodávateľov nedá vymeniť za nových, bez dopadu na kvalitu.

Ďalším, nie zriedkavým  problémom je, že sa firma sústreďuje hlavne na najväčšie nákladové vstupy, lebo  nemá čas ani ľudské zdroje zaoberať sa analýzou aj svojich ďalších nákladových kategórií, ktoré však v súčte môžu predstavovať významne hodnoty.

Najmä lokálne firmy často nemajú prístup ani dostatok detailných informácií o tom, čo sa deje na svetovom trhu, resp. v regióne, pokiaľ ide o náklady a jednotlivých dodávateľov, a preto si ani nevedia nastaviť stratégiu nákupu. Veľakrát sa stáva, že firma nemá ani vnútornú disciplínu, procesy a kontroling, a to či už napĺňania dohodnutých zmlúv dodávateľmi, alebo internými zamestnancami,“ upozorňuje.

Skryté rezervy

Ako podotýka Robert Balheim, výrobné spoločnosti, vrátane agrofiriem, pritom majú  značné rezervy pri znižovaní nákladov bez toho, aby ohrozili svoj core biznis a konkurencieschopnosť.

Riadenie nákladov je nekončiaci proces, a to nielen cenami jednotlivých jednotiek nákladových kategórií, ale aj ich kontrolovanou spotrebou, preverením celého dodávateľského reťazca správne nastavenými dodávateľskými zmluvami. Potrebný je však aj dostatok vnútorných kapacít dôsledne sa tomu venovať. Z našich skúseností vieme, že či už dostatok ľudských zdrojov alebo tieto procesy má správne nastavených len veľmi málo firiem, bez ohľadu na ich veľkosť – či už je to malá, stredná alebo veľká firma ,“ upozorňuje.

Firmy by sa najmä v tomto období nemali báť využiť služby nezávislej poradenskej spoločnosti, ak potrebujú, no sami nevedia dosiahnuť nákladovú úsporu alebo procesnú optimalizáciu. Práve expertíza a nezávislý pohľad poradenskej spoločnosti dokážu firmám významne ušetriť čas a peniaze

Z parciálneho hľadiska je vždy potrebné si nastaviť vnútorné pravidlá pre pravidelnú kontrolu zmluvných podmienok, nových udalostí na dodávateľskom trhu, vnútornú spotrebu a ochranu pred krádežou alebo zneužitím a podobne.

Ako sa nám potvrdzuje, tie úspory vedia dosiahnuť percentuálne z celkových nákladov dvojciferné číslo, ktoré je dlhodobo udržateľné vďaka našej podpory pri implementácia a následnom monitoringu,“ dodáva parter Expense Reduction Analysts Robert Balheim.

Zdroj: ERA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články