Firmy potrebujú dostatok peňazí, ak sa chcú dostať z koronakrízy. Mali by myslieť na pohľadávky


			Firmy potrebujú dostatok peňazí, ak sa chcú dostať z koronakrízy. Mali by myslieť na pohľadávky

Dopad koronakrízy na podnikateľský sektor bude čoskoro citeľný. V poslednom štvrťroku 2020 a na začiatku tohto roka sa dá očakávať výrazný nárast počtu spoločností, ktoré zbankrotujú, myslia si experti skupiny EOS, zaoberajúcej sa manažmentom pohľadávok.

S tým súvisí aj nárast miery nezamestnanosti, rovnako tak sa menia platobné praktiky neplatičov, a to k horšiemu.

Pri posledných diskusiách s klientmi si všímame, že otázka likvidity má v porovnaní s obdobím pred krízou úplne iný význam, hovorí Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Práve nedostatok financií z dôvodu neskorých platieb, prípadne úplné výpadky pri uhrádzaní faktúr bývajú najčastejšími dôvodmi, ktoré výrazne sťažia každé podnikanie. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices skupiny EOS sa v roku 2018 14 percent európskych spoločností obávalo o svoju existenciu z dôvodu nedostatočnej likvidity, rok predtým to bolo až 17 percent. U nás sa v dôsledku výpadkov vo finančnom toku bálo bankrotu 9 percent opýtaných spoločností (rok 2018) a 11 percent v roku 2017. A to ešte ani nikto netušil o finančnej kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu.

„V priebehu pandémie mnoho spoločností zápasilo s problémami v oblasti cash flow,“ poznamenal Peter Hetteš. Oplatí sa však mať nastavený dobre fungujúci systém správy pohľadávok, ktorý poskytuje spoločnosti dostatok peňazí v ťažkých časoch. Mnohé spoločnosti tento proces zvládajú sami, no je potrebné vynaložiť na to veľké úsilie.

Ak sa ale firmy snažia o čo najmenej bolestivé odvrátenie negatívnych dôsledkov koronakrízy, teraz podľa expertov nastal presne ten pravý čas myslieť intenzívnejšie na profesionálnu správu pohľadávok. Možno ešte dôležitejšie je identifikovať vhodného partnera pre vymáhanie pohľadávok.

„Renomovanú spoločnosť na vymáhanie dlhov možno spoznať podľa spôsobu, akým zaobchádza s neplatičmi, podľa rozsahu komunikačných kanálov aj platobných možností, ktoré ponúka,“ uviedol Peter Hetteš.

Profesionálna spoločnosť operujúca v tejto oblasti by sa podľa neho mala správať spravodlivo a s úctou k platiteľom aj dlžníkom. Ďalším znakom spoľahlivého partnera pre vymáhanie dlhov je, že je osobne prístupný zákazníkom v omeškaní prostredníctvom ich preferovaných komunikačných kanálov a v ich preferovaných časoch od rána do večera. Poskytovateľ týchto služieb by mal byť preto schopný používať všetky kanály, ako sú e-maily, SMS, osobné návštevy alebo chat so špecialistami na vymáhanie dlhov.

Zdroj: EOS KSI Slovensko

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články