Európske firmy považujú kyberbezpečnosť a ochranu údajov za hlavné témy budúcnosti

18.9.2019 Poistný trh

Finanční výkonní pracovníci v celej Európe považujú kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov za hlavné trendy v nasledujúcich dvoch rokoch.

Ak sa spýtate veľkých európskych spoločností na trendy v oblasti manažmentu pohľadávok v nasledujúcich dvoch rokoch, väčšina uvedie tému bezpečnosti, bez ohľadu na ich krajinu. 52 % pripisuje veľký význam ochrane údajov a 49 % kybernetickej bezpečnosti.

Bol to jeden z poznatkov z prieskumu „European Payment Practices“ 2019, ktorý v mene poskytovateľa finančných služieb EOS oslovil 3 400 spoločností v 17 európskych krajinách.

Je prekvapujúce, že hoci sa kybernetická bezpečnosť považuje za trend v oblasti manažmentu pohľadávok, iba 28 % európskych spoločností zúčastnených na prieskume prijalo v tejto oblasti akékoľvek opatrenia.

V západnej Európe sa každá tretia spoločnosť aktívne venuje tejto téme (33 %), zatiaľ čo vo východnej Európe je to len jedna zo štyroch (25 %). Spoločnosti si vedú o trochu lepšie v zlepšovaní ochrany údajov. Napriek všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2018, sa však touto témou aktívne zaoberá iba 67 % západoeurópskych a 55 % východoeurópskych spoločností.

Riziko straty výnosov v dôsledku počítačových útokov

„Z prieskumu vyplýva, že mnohí finanční výkonní pracovníci stále zanedbávajú otázku kybernetickej bezpečnosti,“ hovorí Gunnar Woitack, hlavný úradník pre bezpečnosť informácií (CISO) skupiny EOS. „Je to nedbanlivosť a môže to viesť k významným ekonomickým stratám. V tejto oblasti je obrovská potreba investícií.“ Štúdia manažmentu poradenskej spoločnosti Accenture odhalila, že v dôsledku kybernetických útokov by v nasledujúcich piatich rokoch spoločnosti na celkom svete mohli prísť o 5,2 bilióna USD.

Plánované útoky hackerov zvyšujú kybernetickú bezpečnosť

S cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti údajov vo viac ako 60 spoločnostiach EOS v 26 krajinách, si Woitack pravidelne najíma špecializovaných hackerov mimo spoločnosti, ktorí vyhľadávajú slabé stránky virtuálnej obrany spoločnosti EOS. „Prirodzene, na začiatku je to bolestivé, keď sa vonkajším odborníkom podarí prekonať našu obranu v tzv. prienikových testoch,“ pripúšťa. „Je to však jediný spôsob, ako odhaliť naše potenciálne zraniteľné miesta a zablokovať ich skôr, ako môže dôjsť ku krádeži údajov.“ 

Zdroj: EOS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články