Európania platia načas, ale firmy sú skeptickejšie voči budúcnosti


			Európania platia načas, ale firmy sú skeptickejšie voči budúcnosti

Platobné zvyklosti v Európe sa naďalej zlepšujú v segmente B2C a B2B, pričom 81 % všetkých faktúr sa v súčasnosti vypláca včas. Pred piatimi rokmi to bolo len 75 %.

Vo východnej Európe prichádzajú štyri z piatich platieb včas (80 %); v západnej Európe je to až 83 %. Platba načas je obzvlášť vysoká v Rusku, kde je 89 % všetkých pohľadávok vyplatených včas, za nimi nasleduje Nemecko (86 %) a Dánsko (85 %).

V Európe je v dochvíľnosti úplne na konci Slovensko (76 %), Bulharsko a Grécko (každé 77 %). Reprezentatívny prieskum „European Payment Practices“ 2019, ktorý sa uskutočnil v mene poskytovateľa finančných služieb EOS, oslovil 3 400 spoločností v 17 európskych krajinách.

Vyhliadky nie sú priaznivé – chystá sa trend platobnej disciplíny zmeniť?

Napriek pokračujúcemu pozitívnemu trendu v platobnej disciplíne sa európske spoločnosti zatiaľ pozerajú na budúcnosť skepticky. Iba 22 % očakáva výrazné zlepšenie platobných zvyklostí v nasledujúcich dvoch rokoch; v roku 2018 to bolo 24 %.

Na druhej strane 15 % opýtaných očakáva, že sa situácia zhorší; to je nárast o dve percentá v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V západnej Európe sú obzvlášť negatívne voči budúcnosti spoločnosti z Nemecka a Veľkej Británie. Vo východnej Európe predpokladajú nepriaznivý trend predovšetkým spoločnosti z Ruska a Slovinska.

„Prieskum potvrdzuje to, čo ukazujú aj mnohé súčasné hospodárske prognózy: nálada v európskom hospodárstve už nie je tak optimistická ako v posledných rokoch,“ hovorí Klaus Engberding, generálny riaditeľ skupiny EOS. „Vo Veľkej Británii tlmí očakávania potencionálny Brexit bez dohody, a v Nemecku majú konkrétne negatívne hospodárske vyhliadky vplyv na morálku. Ak sa svetové obchodné spory ešte zhoršia, môžeme v Európe očakávať pokles úrovne platieb už v budúcom roku.“

Väčšina sa stále zaobíde bez vonkajšej podpory v oblasti manažmentu pohľadávok

V Európe sú spoločnosti, ktoré dostávajú odbornú podporu v oblasti manažmentu pohľadávok, stále v menšine. Iba štyri z desiatich spoločností (42 percent) spolupracujú s externými poskytovateľmi služieb na vymáhanie nesplatených dlhov.

„Najmä vzhľadom na potenciálne oslabenú hospodársku situáciu by mali spoločnosti, ktoré tak ešte neurobili, vo väčšej miere sprofesionalizovať oblasť manažmentu pohľadávok a preskúmať spoluprácu s externými poskytovateľmi inkasa, aby v prípade možného hospodárskeho úpadku udržali svoje hotovostné toky stabilné na úrovni platieb,“ hovorí Engberding.

Spotrebitelia sú spoľahlivejšími platiteľmi ako spoločnosti

Z prieskumu EOS vyplýva, že európske spoločnosti stanovili svojim zákazníkom priemernú lehotu splatnosti 33 dní; čo je o štyri dni viac ako pred piatimi rokmi. Zatiaľ čo 84 % spotrebiteľov a súkromných zákazníkov dodržiava túto lehotu, v prípade spoločností to zvláda iba 79 %.

Hlavnými dôvodmi oneskorenia platieb, ktoré uviedli respondenti, boli predovšetkým problémy s peňažnými tokmi v segmente B2C (57 %) a v segmente B2B, nevyrovnané platby vlastnými klientmi zákazníka (55 %) a čerpanie dodávateľských úverov (51 %).

Zdroj: EOS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články