Operatívny lízing sa pre firmy stáva čoraz atraktívnejší


			Operatívny lízing sa pre firmy stáva čoraz atraktívnejší
9.6.2020 Spektrum

 Zvažujete operatívny lízing? Kedy je pre firmu prínosom a ako ho nastavíte? Poradíme vám.

Rozmýšľate, či si do firmy zaobstaráte auto v hotovosti, na finančný alebo operatívny lízing? Operák má svoje prednosti a ako ukazujú skúsenosti firiem, najmä ak potrebujete financie investovať do vlastného biznisu, je ideálnou alternatívou.

„Jednoznačne sú jedny z dôvodov, pre ktoré firmy volia operatívny lízing, úspora nákladov, komfort a využitie vlastných prostriedkov na svoj biznis,“ konštatuje na základe skúseností klientov Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility pre fyzické aj právnické osoby vrátane operatívneho lízingu. 

„Na operatívny lízing sme prešli v čase pandémie. Nielen na Slovensku, ale aj v EÚ vidíme v prípade 
výrobných firiem prevládajúci trend orientovať sa na core biznis a sekundárne činnosti, ktoré musíme plniť, ale nie sú nosným prvkom, ktorý prispieva k zvyšovaniu produktivity práce a k zvyšovaniu výnosnosti, outsourcovať. To bol jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre operatívny lízing,“ hovorí Richard Hajzuk zo spoločnosti Enrico, ktorá sa zaoberá výrobou odevov.

Čo zahŕňa operatívny lízing 

Základom operatívneho lízingu je, že ako firma outsourcujete nielen financovanie obstarania vozidla, ale aj služby či prevádzkové a finančné riziko s prevádzkou vozidla spojené. Prefinancujete len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla po štyroch rokoch.

Teda len reálne využitú hodnotu mobility. To je zásadný rozdiel v porovnaní s finančným lízingom, ktorý rieši len spôsob financovania obstarania si vozidla. V prípade operatívneho lízingu nie ste ako firma vlastníkom vozidla.

Pri finančnom lízingu si vozidlo od začiatku uvádzate aj v súvahe majetku. Zároveň tak však od začiatku na seba beriete aj riziko spojené so zmenou zostatkovej hodnoty vozidla po uplynutí doby lízingu. „Pri operatívnom lízingu je to lízingová spoločnosť, ktorá vozidlá uvádza na svojej súvahe majetku a zároveň preberá riziká, ako napríklad z neočakávaných porúch a servisných zásahov, poistných udalostí, ale aj vývoja na trhu jazdených vozidiel po uplynutí lízingu,“ podotýka Čišková.

V nemennej a vopred stanovenej mesačnej platbe totiž zároveň máte zahrnuté aj všetky servisné, pneuservisné, prevádzkové či administratívne náklady. Veľa firiem sa pritom pri porovnaní stále díva len na obstarávaciu cenu vozidla, a nie na celkové náklady, tzv. TCO či TCM (total cost of ownership či total cost of mobility). Práve TCO či TCM však odhalia skutočné náklady mobility.

„Operatívny lízing sme vyhodnotili v našej spoločnosti ako najefektívnejšie riešenie vzhľadom k tomu, že nepotrebujeme žiadnu vstupnú investíciu, ktorú často ani nemáme. Benefity vnímame v tom, že máme pokryté všetky naše potreby, máme nové auto každé tri roky, nemusíme riešiť odpredaje áut, servis, pneuservis a podobne. Sme odbremenení od starostí a všetky povinnosti sme delegovali na lízingovú spoločnosť. Keby sme nemali operatívny lízing, museli by sme na tieto činnosti vyčleniť osobu navyše,“ hovorí o skúsenostiach Lenka Maníková zo spoločnosti Gestamp Nitra, ktorá je dodávateľom pre Jaguar Land Rover.

Hlavné výhody

Výhody profesionálnej správy vozidlového parku sú pritom viditeľné už pri obstaraní auta. Firma jednak nemá  vstupné náklady, platí len fixné mesačné platby, z ktorej každá je daňovo uznateľným nákladom. Tým, že vozidlá nemajú obvykle viac ako štyri roky, je emisná daň znížená, čo sa odráža na výške mesačnej platby. Obdobne zdaňovanie je oveľa výhodnejšie, ako pri obstaraní si vozidla na finančný lízing.


Aj napriek zľavám importérov si pritom firma málokedy dokáže vyjednať nákupnú cenu auta ešte nižšiu, než za akú ju obstaráva na operatívny lízing lízingová spoločnosť. Tá je dokonca nižšia aj v porovnaní s obstaraním na finančný lízing. Obdobne cenu poistenia, servisu a ďalších služieb opäť lacnejšie vyjedná lízingová spoločnosť.  

Vďaka prístupu k servisnej a pneuservisnej sieti na celom Slovensku, možnosti využívania viacerých druhov palivových kariet, GPS a monitorovaniu vozidiel, ušetrí firma nielen náklady, ale získa aj presné údaje o služobných a súkromných jazdách vodičov, spotrebe na počet najazdených kilometrov, ako aj o prípadnej výške škôd na vozidlách.

Každý servisný zásah je pritom vopred schvaľovaný a vďaka presnej evidencii vie lízingová spoločnosť eliminovať nadbytočné alebo neoprávnené výdavky, ktoré by inak klient či vodič zaplatil. „Benefity operatívneho lízingu vidíme v komforte. Okrem faktúry v účtovníctve nemusíme nič s vozidlovým parkom riešiť, nemusíme napríklad riešiť termíny v servise či pneuservise, pretože to za nás robí lízingová spoločnosť,“ podotýka Mirka Ludasová zo spoločnosti SPSS zaoberajúcou sa platobnými službami a platobnými operáciami

Zdroj: Business Lease Slovakia

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články