Insurance Europe k predĺženiu platnosti blokovej výnimky pre vozidlá


			Insurance Europe k predĺženiu platnosti blokovej výnimky pre vozidlá

Insurance Europe (IE) zverejnila stanovisko k návrhu Európskej komisie na predĺženie platnosti skupinovej výnimky pre odvetvie motorových vozidiel o päť rokov. 

IE víta túto iniciatívu, ale súčasne upozorňuje na nutnosť riešiť prístup k údajom o vozidlách.
 
Na úvod je vhodné špecifikovať, že fakticky ide o predĺženie platnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v odvetví motorových vozidiel. Jeho platnosť, resp. použiteľnosť, končí 31. 5. 2023. Teraz sa teda navrhuje predĺženie o päť rokov. 
 

Mohlo by vás zaujímať: TOP 30 poisťovacích maklérov za rok 2021 na Slovensku podľa oPoisteni.sk


 
Vyššie uvedené nariadenie patrí medzi tzv. blokové výnimky. Podľa európskeho práva sú dohody medzi podnikmi v zásade zakázané. Výnimky sú možné len pri splnení podmienok uvedených v článkoch 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
 
Pre niektoré odvetvia existuje podrobnejšia právna úprava vo forme nariadenia (blokovej výnimky), ktoré špecifikuje podmienky dohody. Podniky ale nesú pochopiteľne zodpovednosť za správnu aplikáciu nariadenia. Predtým mohlo blokovú výnimku využívať aj poisťovníctvo (nariadenie 3932/92/EHS, nariadenie 358/2003/ES, nariadenie 267/2010/EÚ).
 
V roku 2017 však nebolo posledné uvedené nariadenie predĺžené. Tým sa znížila právna istota v odbore a poisťovne v prípade záujmu môžu dohodu uzavrieť pri rešpektovaní vyššie uvedených článkov ZFEÚ. 
 

Mohlo by vás zaujímať: Tržby TOP 30 maklérov vlani rástli najrýchlejšie od roku 2014. Dôvodov je viac


 
Po tomto stručnom a zjednodušenom vysvetlení podstaty skupinovej výnimky je možné sa vrátiť k stanovisku IE.
 
V ňom sa zdôrazňuje, že aj keď sa bloková výnimky pre odvetvie motorových vozidiel neaplikuje priamo v poisťovníctve, tak vraj pomáha iným podnikom, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel, vyhodnotiť, či sú ich vertikálne dohody s automobilovým priemyslom v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ.
 
IE ďalej upozorňuje na nové trendy, ako sú digitalizácia a nové formy mobility, s tým, že po ich vyhodnotení by sa mala zvážiť právna úprava, aby bola zaistená férová hospodárska súťaž.
 
Európska komisia navrhla aj novelizáciu príslušných doplnkových pokynov. IE víta aj túto aktivitu, pretože ukazuje na význam, ktorý prístup k údajom generovaným vozidlom má pre hospodársku súťaž. 
 
Údaje o vozidle sú podstatné nielen pre opravy a údržbu, ale aj pre poskytovanie služieb súvisiacich s vozidlom, ako je napríklad poistenie.
 
Garantovaný prístup k údajom o vozidle by poisťovateľom umožnil stimulovať bezpečnejšiu a úspornejšiu jazdu prostredníctvom poistenia založeného na využívaní vozidla a iných aspektov, ako sú spätná väzba k vodičovi a koučing. Je jasné, že prístup k údajom by poisťovateľom uľahčil likvidáciu škôd a umožnil by im lepšie chápať potenciálne nové riziká spojené s autonómnym riadením.
 

Mohlo by vás zaujímať: INSIA je súčasťou skupiny UNILINK, Ivan Špirakus zostáva generálnym riaditeľom


 
Európska komisia by preto mala garantovať rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov trhu, a to legislatívnym návrhom. To by malo zaistiť, že všetky tretie strany – poskytovatelia služieb – budú mať prístup k údajom o vozidle prostredníctvom otvorenej platformy, ktorá umožní férovú hospodársku súťaž a ktorá nebude kontrolovaná jedinou zainteresovanou osobou, ako napríklad výrobcom vozidiel.
 
Na záver treba doplniť, že prínos súčasného nariadenia 461/2010/EÚ, ktoré sa má predĺžiť, spočíva v tom, že článok 101 ZFEÚ sa neuplatňuje na vertikálne dohody týkajúce sa podmienok, za ktorých môžu strany nakupovať, predávať alebo ďalej predávať náhradné diely pre motorové vozidlá alebo poskytovať servis opráv a údržby pre motorové vozidlá. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články