Insurance Europe: Retailová investičná stratégia Európskej komisie je nepoužiteľná


			Insurance Europe: Retailová investičná stratégia Európskej komisie je nepoužiteľná
6.5.2022 Zahraničie

Insurance Europe (IE) pokračuje v pripomienkovaní ďalších problematických aspektov retailovej investičnej stratégie Európskej komisie (ďalej len „Komise“). Jej predchádzajúce stanovisko nájdete tiež na tomto portáli.

Spomínané poradenstvo sa má využiť pri spracovaní návrhov Európskej komisie v rámci preskúmania retailovej investičnej stratégie EÚ, ktorá môže mať významný vplyv na poisťovníctvo a spotrebiteľov.

Insurance Europe reagovala na konzultáciu, ktorú otvorila Komisia v súvislosti s jej návrhmi na posúdenie vhodnosti a primeranosti (pozri napr. článok 30 smernice 2016/97/EÚ), ktoré majú byť zahrnuté do pripravovanej stratégie EÚ pre retailové investície.

Podľa IE by tieto návrhy boli pre poisťovateľov úplne neuskutočniteľné a spôsobili by vážne problémy klientom, pretože by obmedzili výber poistných produktov, obmedzili prístup klientov ku kvalitnému poradenstvu a nútili poisťovacích poradcov ponúkať poistné produkty na základe nerelevantných kritérií. Podľa IE musí preto Komisia zásadne prehodnotiť svoj prístup.  


Mohlo by vás zaujímať: Dôchodková reforma: Štyri najväčšie zmeny, ktoré čakajú naše dôchodky


Poistné produkty s investičnou zložkou sú úplne odlišné od ostatných investičných produktov a nemôžu byť zaradené do rovnakého distribučného systému. Dôvodom je podľa IE skutočnosť, že regulačný rámec pre poisťovníctvo je odlišný, rovnako ako distribučné systémy v poisťovníctve a poistné produkty.

Netreba pripomínať, že poistenci majú v porovnaní s inými typmi retailových investorov aj iné potreby a očakávania. Ak má Komisia v úmysle zmeniť režim stanovený v existujúcej smernici 2016/97/EÚ o distribúcii poistenia (IDD), potom je potrebné tieto zmeny prispôsobiť konkrétne pre poistné trhy.     

Okrem toho sa IE domnieva, že nie je jednoznačne potrebné vypracovať takéto návrhy. IDD poskytuje dostatočné záruky, a to pre celý životný cyklus poistného produktu. Neexistuje ani jasný dôkaz, že sú potrebné zmeny súčasného systému, pokiaľ ide o vhodnosť a primeranosť.  


Mohlo by vás zaujímať: Vedeli ste? Po vážnej nehode je automaticky pozastavená prevádzka vozidla


IE ďalej konštatuje, že konzultačný materiál Komisie obsahuje dôležité nové návrhy, ktoré vyžadujú, aby zainteresované osoby komplexne zvážili úplne nový spôsob vykonávania testov vhodnosti a primeranosti.

Vzhľadom na to je zhola nemožné, aby európske poisťovníctvo plne posúdilo tieto návrhy v priebehu štyroch týždňov, ktoré dala Komisia k dispozícii. Konzultácie, ako je táto, musia podľa IE trvať minimálne 12 týždňov v súlade s princípmi Komisie pre lepšiu reguláciu („Better Regulation“).

Na záver IE konštatuje, že existujú aj závažné otvorené otázky týkajúce sa toho, ako by nový systém fungoval, pokiaľ ide o férovú hospodársku súťaž, zodpovednosť, poradenstvo, náklady a parametre poistných produktov, čo bolo úplne prehliadnuté. Komisia musí preto urýchlene preskúmať tieto problémy či aspekty a až potom je možné ďalej pokročiť s jej retailovou investičnou stratégiou.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články