Globálna spoločnosť MARSH je odolná voči krízam. Aké sú jej postoje k ekonomickému vývoju?


			Globálna spoločnosť MARSH je odolná voči krízam. Aké sú jej postoje k ekonomickému vývoju?

Nemecký portál Versicherungswirtschaftheute (VWH) uverejnil článok, ktorý sa týka ekonomického výkonu vedúcej globálnej maklérskej a poradenskej spoločnosti MARSH a jej postojov k existujúcemu ekonomickému vývoju.

Dan Glaser, výkonný riaditeľ spoločnosti MARSH, nevidí zatiaľ ešte recesiu, ale zároveň dodáva, že spoločnosť MARSH je proti krízam odolná.

Účinky prípadného ekonomického poklesu by sa v rámci skupiny MARSH najskôr dotkli neživotného poistenia, a to podnikateľských jednotiek Oliver Wyman a Mercer. Aj keď recesia ešte nenastala, tak MARSH veľmi pozorne sleduje ekonomický vývoj. Glaser potom rozvíja vyššie uvedenú myšlienku, že spoločnosť MARSH je proti krízam odolná, tým faktom, že zatiaľ vo všetkých krízach docielila táto spoločnosť zisk. Plne to preukázali aj výsledky za 2. štvrťrok 2022. 


Mohlo by vás zaujímať: 22-eurový dôchodok z II. piliera? Nerobte rovnakú chybu ako vaši rodičia


Glaser síce pripúšťa, že pokiaľ ide o makroekonomický a geopolitický vývoj vo svete, je mnoho dôvodov na obavy, ale zostáva optimistický ohľadom vyhliadok MARSH v období blížiacej sa recesie. Sebadôvera vyplýva aj z toho vyjadrenia Glasera, že neverí, že existuje odolnejší podnik, do ktorého by sa mohlo investovať. Vo všetkých recesiách od roku 1952 zvýšila vždy spoločnosť MARSH očistený zisk na akciu. Jednoducho vraj vie, ako riadiť podnik v dobrých, ale aj zlých časoch. 

Pokiaľ ide o výsledky v 2. štvrťroku 2022, tak konsolidovaný obrat sa dostal na úroveň 5,4 mld. USD, čo znamená v porovnaní s 2. štvrťrokom 2021 navýšenie o 7 %. Za prvých šesť mesiacov roku 2022 bol konsolidovaný obrat vykázaný vo výške 10,9 mld. USD, čo predstavuje oproti 2. polroku 2021 nárast o 8 %.


Mohlo by vás zaujímať: Nemecko: Poisťovatelia očakávajú utlmenie podnikateľského výkonu. Prečo?


Prevádzkový zisk predstavoval v 2. štvrťroku 2022 1,4 mld. USD a zvýšil sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 o 11 %. Za celý 1. polrok 2022 bol docielený prevádzkový zisk vo výške 2,8 mld. USD. Na záver je vhodné spomenúť ešte jedno zásadné stanovisko výkonného riaditeľa spoločnosti MARSH.

Recesiu pokladá za prirodzenú formu hospodárskeho cyklu v kapitalistickej spoločnosti a zastáva názor, že poistný trh je pevný a zostane pevným, aj keď sa napríklad situácia v zabezpečení majetku dokonca ešte zhorší. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články