MARSH predpovedá rast cien u množstva druhov poistenia


			MARSH predpovedá rast cien u množstva druhov poistenia

Situácia v odvetví kybernetického poistenia zostáva napätá. Poistné stúplo v prvom polroku 2021 asi o 40 %.

Tento údaj priniesla aktualizácia pravidelného reportu z poistného trhu z dielne spoločnosti MARSH. Ale aj ďalšie odbory poistenia čelia nepriaznivej dobe.
 
Hýbateľmi cien smerom nahor sú naďalej rastúce škodové štatistiky. Škodová kvóta krytia kybernetických škôd v kontinentálnej Európe stúpla v predchádzajúcom roku na 74 %, pričom u niektorých poisťovateľov už pravdepodobne prekonala hranicu 100 %, odhaduje MARSH. To by pre klientov znamenalo, že na strane ponuky nájdu už len menšiu konkurenciu. A to by sa odrazilo v ďalšom podstatnom náraste nákladov ako u maklérov, tak ešte skôr na strane zákazníkov. 
 
Taktiež pre poistenie D & O predpovedá MARSH výrazný rast poistného. Podľa všetkého už prakticky na trhu nie je poisťovňa ochotná dať k dispozícii viac ako 15 miliónov EUR ako poistnú sumu na konkrétne programy krytia zodpovednosti D & O. Najmä nové obchody narážajú na aktuálnu ostražitosť a zdržanlivosť poisťovní, ktoré nechcú príliš v tomto odbore exponovať. Situáciu vyvolali mimoriadne škodové prípady s vysokými úhradami, nepriaznivé nákladové kvóty a prísnejšie upisovacie smernice. To súčasne vyvoláva nedostatok celkovej kapacity. 
 
Súčasne sa znásobila potreba znalosti podrobnejších informácií o rizikách v tomto odvetví zo strany poisťovateľov. Platí to najmä pre veľké priemyselné podniky, odbory postihnuté pandémiou a podniky so zlými finančnými pomermi. Medzi také podľa spoločnosti MARSH patria aj niektoré finančné inštitúcie, ako sú napríklad veľké banky alebo poisťovacie skupiny.
 
S ohľadom na nedávne nápory výraznejších extrémov počasia budú firmy aj naďalej dopytovať poistenie pre živelné škody. Podľa MARSH sa však dá predpokladať, že poisťovne si budú účtovať vyššie poistné a požadovať vyššie spoluúčasti. Obmedzia tiež kapacitu pre jednotlivé obchodné prípady. Napríklad v požiarnom poistení možno už určitý čas sledovať, ako poisťovne výslovne trvajú na optimalizácii protipožiarnej ochrany na strane klienta.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články