MARSH dôrazne varuje pred politickými rizikami!


			MARSH dôrazne varuje pred politickými rizikami!

Spoločnosť MARSH, ktorá je popredným medzinárodným poisťovacím maklérom a poradcom v riadení rizík, nedávno zverejnila mapu politických rizík pre rok 2019 („Political Risk Map 2019") a v tejto súvislosti upozornila na narastajúce geopolitické napätie vo svete.

Geopolitika má kľúčový význam pre globálne pôsobiace poisťovne, prevádzkujúce napríklad pre priemyselné poistenie a pre zaisťovne. Zhoršenie globálneho politického prostredia však môže ovplyvniť vývoj na všetkých poistných trhoch. 

Pohľad na politické riziká 2019

MARSH zužitkoval pri tvorbe svojej politickej mapy rad informácií z rôznych zdrojov, vrátane korporácií, ktoré tvrdia, že nikdy nebudú čeliť takej šírke výziev ako teraz. Medzi hlavné politické riziká patrí nesporne napätie vo vzťahoch medzi USA a Čínou, možné obchodné vojny, Brexit, tlaky v eurozóne, budúcnosť iránskeho a severokórejského jadrového programu a tiež rozpory medzi Ruskom a Západom.

Podľa MARSH bude pravdepodobne pokračovať prechod k multipolárnemu svetovému poriadku a treba počítať aj s protekcionizmom. Najmocnejšími aktérmi vo svete zostanú USA, Čína a Rusko a v menšej miere aj EÚ a Japonsko, avšak stále dôležitejšími hráči budú novo sa rozvíjajúce krajiny ako je India, Saudská Arábia, Turecko a Brazília.

USA a Čína zintenzívňujú podľa spoločnosti MARSH geopolitické súperenie v indopacifickom regióne, pričom ich rastúce vojenské aktivity v Juhočínskom mori predstavuje nezámernú vojenskú zrážku, v tejto oblasti možnú. MARSH prezentuje záver, že medzi Ruskom a Západom bude pretrvávať napätie aj v roku 2019, a to z viacerých dôvodov – od údajného zasahovania Ruska do volieb v USA a do internej politiky EÚ až po konflikty na Ukrajine a v Sýrii. Nemožno preto vylúčiť rozšírenie sankcií USA a EÚ voči Rusku. 

Politickú volatilitu môže zvýšiť aj skutočnosť, že v mnohých krajinách sa v roku 2019 budú konať dôležité voľby. Politickou neistotou je vo zvýšenej miere zasiahnutý medzinárodný obchod. Obchodné spory a protekcionizmus môžu mať negatívne dopady napríklad aj na Nemecko, ktoré je výrazne exportnou krajinou. Kľúčové je, že v dnešnom významne prepojenom svete sa môžu akékoľvek politické neistoty v jednej oblasti sveta veľmi rýchlo „preliať" do iných oblastí. 

Spoločnosť MARSH spracovala mapu politických rizík, takže v nej možno nájsť bližšiu analýzu politickej situácie na všetkých kontinentoch. 

Odporúčania na riadenie rizík a poisťovaní

Podľa názoru MARSH je pre korporácie životne dôležité, aby si ocenili a vyhodnotili potenciálny vplyv politických rizík, ktorým čelia alebo môžu čeliť. Rovnako tak významné je posúdiť systémovú povahu týchto rizík a možné reťazové efekty.

MARSH uznáva, že je veľmi ťažké predvídať vývoj politických rizík. Avšak korporácie môžu analyzovať a modelovať riziká prostredníctvom jednoduchej kvantifikácie svojich podnikateľských činností a vymedziť možné problémy.

V žiadnom prípade nemožno odporučiť hodnotenia politických rizík jednotlivo či sa na ne pozerať len z krátkodobého hľadiska. Politické riziko pre poisťovne je nutné brať ako súčasť budovania odolnosti voči volatilite. Aj keď politické riziká nie sú priamo riaditeľná, tak v mnohých prípadoch môžu byť zmierniť prostredníctvom poistenia úveru a poistením politických rizík. 

Trh poistenia pre prípad politických rizík má rastúcu tendenciu. Poisťovatelia majú teraz vyspelejšie odborné tímy a viac dát, ale šírka potenciálnych katastrofických rizík vzrástla, rovnako ako vnímanie toho, čo vytvára riziko. Z pohľadu poisťovateľa je vraj zatiaľ často dôležitejšie zvažovanie koho poisťuje než čo pri zvažovaní poisťuje.

Podľa spoločnosti MARSH nadnárodné korporácie predtým nakupovali poistenie pre prípad politických násilností alebo terorizmu, pretože sadzby boli zvyčajne nižšie ako v prípade poistenia pre prípad politických rizík. Dôvodom bola tiež tá skutočnosť, že poistenie vecných škôd je úzko spojené s poistením majetku. Takáto stratégia v sebe skrýva nebezpečenstvo, že zostanú nekryté určité medzery. 

Poistenie pre prípad politických rizík ich však môže pomôcť preklenúť, pretože zahŕňa ako poistenie pre prípad oboch spomínaných nebezpečenstiev (násilnosti, terorizmus), tak poistenie pre prípad straty investície alebo zmluvy kvôli opatreniam príslušnej vlády alebo kvôli jej nečinnosti. Spoločnosť MARSH tvrdí, že zmluvy o dodávke tovaru a služieb do rozvíjajúcich sa krajín, uzatvorenej s vládou alebo súkromnými subjektmi, nesú vždy isté politické alebo ekonomické riziko. 

Rozšírenie globálneho protekcionizmu, reštrikcia platieb v tvrdých menách zahraničným spoločnostiam a uvalenie obchodného embarga a sankcií opakujúce sa problémy v tých krajinách, kde sa vlády pokúšajú o vynútenie cieľov svojej zahraničnej politiky, ovplyvnenie domáceho verejnej mienky, alebo o riešenie ekonomických problémov. Navyše sa môžu korporácie dostať do sporov s kontrahentami v tuzemsku, čo im môže brániť v účinnej konkurencii na cieľových trhoch. Svoju úlohu zohráva tiež dĺžka zmluvnej súčinnosti. Niektoré zmluvy uzatvárané na 3 - 7 rokov a niektoré až na 20 rokov. To len podčiarkuje význam politických rizík.
 
Záverom MARSH uvádza, že poistenie nie je iste všeliekom na každé riziko, ale môže korporácii umožniť zníženie neistoty a volatility okolo kľúčovej zmluvy alebo investície a ochrániť záujmy akcionárov. 
Zdroj: MARSCH, oPojištení.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS