Marsh zaznamenal rekordný rok v oblasti poistenia transakčných rizík


			Marsh zaznamenal rekordný rok v oblasti poistenia transakčných rizík

Marsh zaznamenal rekordný rok v oblasti poistenia transakčných rizík
Spoločnosť Marsh zverejnila v marci štúdiu, z ktorej vyplýva, že sa v roku 2014 prudko zvýšila dopyt po poistení transakčných rizík. Tento trend vysoko prekonal všetky predchádzajúce dohodnuté úrovne tohto druhu poistenia.

 

Údaje zhromaždené špecializovaným oddelením Marsh Private Equity and Mergers & Acquisitions (M & A) naznačujú rastúcu obľubu tohto poistného riešenia v prípade transakcií uskutočnených na vyspelých trhoch, ako sú USA a európske severské krajiny.

Štúdia Marsh ďalej ukazuje, že povedomie o tomto druhu poistenia prudko rastie aj na rozvíjajúcich sa trhoch - prvé takéto poistné zmluvy boli dojednané v Malajzii, Mexiku, na Filipínach a v Saudskej Arábii. Investori a predávajúci v týchto teritóriách sa snažia znížiť riziko spojené s cezhraničnými transakciami.

Z údajov obsiahnutých v Marsh Annual Transactional Risk Report 2014, je zrejmé, že dohodnuté objemy poistenie transakčných rizík vzrástli celosvetovo v roku 2014 o 51 % oproti predchádzajúcemu obdobiu, na celkovú sumu 7,7 miliardy USD.

 

  • USA a Kanada zaznamenali výrazný nárast v počte dohodnutých poistiek transakčných rizík v roku 2014, spôsobený predovšetkým zvýšenou informovanosťou o praktických výhodách tohto druhu poistenia, jeho častejším využitím právnymi kanceláriami a investičnými spoločnosťami, predovšetkým pri predaji firiem strednej veľkosti. V USA je dopyt riadená hlavne investičnými spoločnosťami, ktoré predávajú svoje aktíva a chcú takto obmedziť svoje potenciálne záväzky vzniknuté s ich investíciou. Kupujúci naproti tomu využívajú poistenie transakčných rizík k zatraktívnenie svojej ponuky v prípade aukčných predajov. Objemy takto dojednaného poistenia v tomto regióne vzrástli o 103% v roku 2014 na 2,7 miliardy USD, oproti 1,3 miliardy USD v roku 2013.
  • V rozvinutých európskych krajinách pokračoval štandardnú nárast dojednaných poistiek transakčných rizík, zatiaľ čo v oblasti Blízkeho východu a Afriky eviduje Marsh výraznú zmenu - prijatie a naštartovanie tohto druhu poistenia. V severských krajinách došlo k zvýšeniu počtu transakcií o 260% v porovnaní s rokom 2013. Historicky prvý poistná zmluva, kryjúca transakčné riziká, bola dohodnutá v roku 2014 v Saudskej Arábii, znamenajúce významný posun v tejto oblasti. Celkovo vzrástol objem tohto poistenia v regióne EMEA o 42%, z 2,7 miliardy USD v roku 2013 na 3,9 miliardy USD v roku 2014.
  • Marsh zaznamenal v roku 2014 tiež rozvoj nových trhov v regióne Ázia-Pacifik, predovšetkým v Malajzii a na Filipínach, a tiež vzostup v počte čisto medzinárodných transakcií, kedy kupujúci používajú poistenie transakčných rizík zo strategického hľadiska k ochrane svojich investícií. Objemy takto dojednaného poistenia vzrástli v roku 2014 v tomto regióne o 5% na celkových 1,08 miliardy USD.

 

Karen Beldy Torborg, vedúci tímu Marsh Private Equity and M & A Services Practice, komentovala minuloročný vývoj takto: „Rok 2014 bol medzníkom pre uvádzanie poistenia transakčných rizík do praxe. Rekordný dopyt vyspelých trhov zvýrazňujúca účinnosť tohto druhu poistenia, navyše kombinovaná s rastúcou aplikáciou v rozvíjajúcich sa regiónoch, prispela k dosiahnutiu skvelých výsledkov. Očakávame obdobné tempo dojednávaní tohto druhu poistenia aj v roku 2015.“

Zdroj: Marsh

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články